OpStap naar de samenleving

Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?

Het thema ‘sociale inclusie en respect voor diversiteit’ voor kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar is een urgent thema. In onze maatschappij zijn de effecten voelbaar van de onmacht in het omgaan met inclusie en diversiteit. Het is tijd het tij te keren. ChildCare International bracht daarom, in opdracht van de Bernard van Leer Foundation, een groep mensen bij elkaar die activiteiten verrichten op het gebied van sociale inclusie en respect voor diversiteit.

Kinderschapsvorming

Kinderopvang, van opvang naar educatie tot instrument voor burgerschapsvorming

Hedendaagse opvoedingsstijlen zijn zo sterk gericht op zelfontplooiing en autonomie van het kind dat vergeten wordt dat kinderen ook een maatschappelijke rol (gaan) spelen. Vroeg beginnen met het oefenen in een democratische levenswijze is van belang, want opvoeding tot democratisch burgerschap is niet vanzelfsprekend.                                                                                                                                                                                                               

Filmtip: Pina kan het! & Handleiding

Een documentaire van Pina Schaukelt, opgenomen in een kinderdagverblijf van INA Kindergarten in Berlijn. 

De documentaire vertelt het verhaal van opgroeiende kinderen in de leeftijd van tien maanden tot tweeënhalf jaar. De film laat zien wat kleine kinderen beleven in hun alledaagse werkelijkheid, hoe ze zich ontwikkelen, hoe ze leren en hoeveel plezier ze hebben in wat ze ontdekken en in hun vermogen om hun eigen wereld, mede, vorm te geven.