Publicaties

Filmtip: Pina schaukelt


Een documentaire van Pina Schaukelt, opgenomen in een kinderdagverblijf van INA Kindergarten in Berlijn. De documentaire vertelt het verhaal van opgroeiende kinderen in de leeftijd van tien maanden tot tweeënhalf jaar. De film laat zien wat kleine kinderen beleven in hun alledaagse werkelijkheid, hoe ze zich ontwikkelen, hoe ze leren en hoeveel plezier ze hebben in wat ze ontdekken en in hun vermogen om hun eigen wereld, mede, vorm te geven.

Via onderstaande button kunt u meer over de film lezen maar u kunt deze niet meer bestellen.

Klik op een van onderstaande buttons voor meer informatie en het downloaden van de handleiding of om de trailer van de film te zien..
lees meer en/of download de handleiding
bekijk trailer

OpStap naar 2024

Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?


De vaak tumultueuze actualiteit in kinderopvang en onderwijs − bezuinigingen, vraaguitval, oplaaiende stelseldiscussies − kan het zicht belemmeren op de vraag wat we hier en nu moeten doen om kinderen optimale kansen te bieden. ChildCare International richtte zich daarom op dit vraagstuk, in opdracht van Kinderopvang Humanitas.


lees meer

OpStap naar de samenleving

Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12?


Het thema ‘sociale inclusie en respect voor diversiteit’ voor kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar is een urgent thema. In onze maatschappij zijn de effecten voelbaar van de onmacht in het omgaan met inclusie en diversiteit. Het is tijd het tij te keren. ChildCare International bracht daarom, in opdracht van de Bernard van Leer Foundation, een groep mensen bij elkaar die activiteiten verrichten op het gebied van sociale inclusie en respect voor diversiteit.


lees meer

Kinderschapsvorming


Hedendaagse opvoedingsstijlen zijn zo sterk gericht op zelfontplooiing en autonomie van het kind dat vergeten wordt dat kinderen ook een maatschappelijke rol (gaan) spelen. Vroeg beginnen met het oefenen in een democratische levenswijze is van belang, want opvoeding tot democratisch burgerschap is niet vanzelfsprekend.


lees meer

Het 20-puntenplan voor kinderschapsvorming


Op de conferentie Kinderschapsvorming in september 2007 stonden vijf thema's centraal en zijn in kleine groepen bediscussieerd: pedagogiek, ouders, samenwerking, opleidingen en faciliteiten en randvoorwaarden. Deze vijf thema's werden in een bijeenkomst met experts die voorafging aan de conferentie geïdentificeerd als zeer relevant in de discussie over op welke wijze kinderopvang ingezet kan worden als instrument voor burgerschapsvorming.


lees meer