CCI - ChildCare International

Stichting Kinderopvang Internationaal / Childcare International (CCI) is een Nederlandse organisatie die zich ten doel stelt de internationale uitwisseling van kennis en ervaring omtrent kinderopvang/educatieve voorzieningen voor jonge kinderen te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

bestuur CCI