Over Pina kant het! (Pina Schaukelt)

De film Pina kan het! (Pina schaukelt) laat vanuit het perspectief van het kind zien hoe
jonge kinderen dagelijks in de kinderopvang leren en zich ontwikkelen. De film laat ook
de rol van de professionals daarbij goed zien. Pina ontwikkelt zich van een baby van zes
maanden tot een meisje van twee jaar dat schaterend laat zien hoe hard zij kan schommelen:
de vreugde, de pijn, het geluk en het snelle leren van jonge kinderen komt allemaal voorbij.
Naast een paar korte opmerkingen van medewerkers en ouders, zijn de intensieve
waarnemingen van de kinderen te zien en is hun ontwikkelingsproces te volgen. De film toont
ook de houding van de pedagogisch medewerkers: hoe zij de kinderen begeleiden, altijd
toegewijd en met aandacht, waarmee zij een stabiel vertrouwen met de kinderen opbouwen.
De film is opgenomen in een kinderdagverblijf in Berlijn en geregisseerd door Heide Breitel.
Het motief om te film te maken is – aldus de directeur van het kinderdagverblijf – ‘bekend-
maken hoe we werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen in het publieke
domein. Daarnaast is het motief om het beroep van pedagogisch medewerker bekend te
maken en erkend te hebben, meer aandacht voor de waarde en status van dit werk.’
De film duurt 88 minuten en is opgebouwd uit 12 fasen, beginnend bij de leeftijd van 10, 11
maanden en eindigend bij 2 jaar en 4 mnd.
De film biedt een overvloed aan beelden van de ontwikkeling van 0- tot 2,5-jarigen, van de
dagelijkse gang van zaken in een kindercentrum en van de aanpak van pedagogisch medewerkers.
De film is voor educatieve doeleinden te gebruiken en deze handreiking kan daarbij behulpzaam zijn.

Voor wie?

Docenten, pedagogische stafmedewerkers en leidinggevenden kunnen rond bepaalde thema’s en
rond clips uit de film vragen en opdrachten gebruiken voor studenten van pedagogische opleidingen, voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Ook op ouderavonden zijn onderdelen van de film goed te gebruiken. De film in zijn geheel bekijken (88 min) is een intensieve belevenis, die heel goed de ontwikkeling van de kinderen als ook de gang van zaken op een kinderdagverblijf laat zien. Geschikt voor een seminar, een feestelijke avond van de instelling met een studie-achtig tintje of een avond om samenwerkingspartners (scholen, IKC, gemeente) kennis te laten maken met het belang van kinderopvang voor de allerjongsten.

Gebruiksmogelijkheden

Voor teams van pedagogisch medewerkers en voor groepen studenten van pedagogische opleidingen is de film uitermate leerzaam; de film biedt de mogelijkheid tot reflectie (hoe zou ik dat doen?) en tot ideeën voor verandering van de eigen praktijk. Het meest geschikt is dan om een of enkele clips uit de film te bekijken en daar een opdracht aan te koppelen. De hier onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor deze doelgroep; de opdrachten zijn thematisch samengesteld (bijvoorbeeld Spelend leren, observeren, inrichting ruimte).
Een andere mogelijkheid is telkens in een teamvergadering één clip van de film te laten zien en zo
gedurende het jaar de hele film te bekijken.
Ook voor ouders is de film leerzaam en inspirerend, bijvoorbeeld door enkele clips te tonen op een
ouderavond en daarbij toe te lichten hoe dit (al dan niet) overeenkomt met de praktijk in het eigen
kindercentrum. Of met ouders in gesprek gaan hoe zij omgaan met diverse thema’s die in de film
voorkomen.
De tijdsinvestering hangt af van het aantal clips dat men gaat bekijken; elke clip in de film duurt 7-8
minuten. Bij elke opdracht worden meestal tenminste twee clips genoemd; hierdoor zal het kijken,
het uitvoeren en bespreken van de opdracht ongeveer 45 minuten in beslag nemen.
De onderstaande opdrachten zijn gericht op pedagogisch medewerkers en studenten rond de
doelen:
•  Het verhogen van kennis en inzicht over ontwikkelen en leren van jonge kinderen;
•  Het versterken van observatievaardigheden
•  Het versterken van competenties om spelend leren te stimuleren
•  Het opdoen van ideeën om de inrichting van de ruimte en de leeromgeving te versterken
•  Het versterken van competenties om veiligheid te creëren
•  Reflectie met betrekking tot de samenwerking met ouders
•  Inzicht verkrijgen in de opvoedingswaarde van eetmomenten
•  Reflectie op meertaligheid
•  Versterken van inzicht in de rol en taak van de pedagogisch medewerker
•  Bewustwording welke accenten worden gelegd in het eigen pedagogisch beleid.

Dvd hoes Pina Schaukelt