Wie zijn wij

Lonneke van Dijk

Secretaris

 
M:
(+31)624 749 546
Stuur een e-mail


‘ChildCare International inspireert de kinderopvang en het basisonderwijs door onderzoek, innovaties en praktijkvoorbeelden uit het buitenland (en Nederland) te delen met elkaar. Leren van en met elkaar biedt nieuwe inzichten en inspiratie voor de eigen praktijk.’

Ruth de Waal

Penningmeester
 Projecten

M: (+31)651 273 222
Stuur een e-mail

Een kind ontwikkelt zich altijd in relatie tot de ander en de wereld om zich heen. Deze wereld is groot en veel factoren hebben invloed. Daarom is het belangrijk dat wij verder kijken dan onze eigen bubbel en leren van de ervaringen en het onderzoek in andere landen.’

Saskia van Schaik

Bestuurslid
Projecten

Gertrude Abbring

Bestuurslid
Coördinator reizen

M:  (+31)644 366 975

Stuur een e-mail

‘De reizen van CCI zijn voor mij erg inspirerend geweest: het is zo waardevol om te zien hoe elders in Europe kinderopvang een plek inheeft in de ontwikkeling van kinderen en hoe de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt vorm gegeven. Als reisbegeleider van CCI hoop ik anderen net zo te inspireren en enthousiast te maken voor nieuwe manieren van werken in Nederland.’

Su’en Verweij

Bestuurslid
Projecten


Stuur een e-mail

‘Buitenlandse inzichten en perspectieven werpen een nieuw licht op Nederlandse vraagstukken. CCI is een kanaal om deze buitenlandse ervaringen en kennis binnen te halen en daarmee onze kwaliteit in het werken met groepen kinderen steeds te verbeteren. Dat is goed voor nu en later.’

Martin Bosma

Voorzitter
Begeleiden reizen

M:  (+31)651 872 627

Stuur een e-mail

‘Buitenlandse reizen verrijken ervaringen, geven mogelijkheden tot reflectie en bovenal tijd om van elkaar te leren.”

Melanique Spitzen

Ondersteuning bestuur
Projecten & Reizen & Bestuur


Stuur een e-mail

‘Zonder de ondersteuning van Melanique geen seminars en geen reizen’