Kinderschapsvorming

Hedendaagse opvoedingsstijlen zijn zo sterk gericht op zelfontplooiing en autonomie van het kind dat vergeten wordt dat kinderen ook een maatschappelijke rol (gaan) spelen. Vroeg beginnen met het oefenen in een democratische levenswijze is van belang, want opvoeding tot democratisch burgerschap is niet vanzelfsprekend. Het onderwijs en de kinderopvang kunnen hieraan bijdragen door jonge kinderen te laten oefenen in verbondenheid met de groep, het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid, rekening houden met anderen in besluitvorming en conflictoplossing. In de publicatie Kinderschapsvorming geven deskundigen – vanuit internationaal en nationaal onderzoek, beleid en praktijk – een overzicht van de stand van zaken in het basisonderwijs, de kinderopvang en vve: wat is het belang van en de visie op Kinderschapsvorming, ook voor jonge kinderen? Welke ervaringen zijn reeds opgedaan met welke succesfactoren en knelpunten? Welke mogelijkheden zijn er om met jonge kinderen aan de slag te gaan?

Publicatie onder auspiciën van Childcare International en met een financiële bijdrage van de Bernard van Leer Foundation.

Kinderopvang, van opvang naar educatie tot instrument voor burgerschapsvorming
Anke van Keulen & Wilma Schepers (redactie) | 2008 | SWP Amsterdam | ISBN: 9789066659698


Kinderschapsvorming