Visie 

Door internationale uitwisseling van informatie van Nederland met de rest van Europa leren we van elkaar hoe de ontwikkeling van kinderen beter kunnen ondersteunen. En de kwaliteit van voorzieningen voor kinderopvang en onderwijs kunnen verbeteren. 

Missie 

Childcare International (CCI) vervult een mediale functie tussen voorzieningen voor jonge kinderen (kinderopvang, voorscholen, onderwijs, kindcentrum, IKC’s etc) in Nederland en de rest van Europa. De (meer)waarde van CCI is dat wij verbindingen leggen tussen kinderopvangorganisaties, onderwijsorganisaties, wetenschap en beleidsmakers (politiek) in Nederland en de rest van Europa door middel van uitwisseling en Good Practises.

Hoe

Wat wij doen is het inspireren professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis, het in contact brengen van mensen en stimuleren samenwerken. Dit doen wij door het organiseren van Seminars en Studiereizen kinderopvang en onderwijs. 

Seminars

Seminar mensen in zaal
Seminar Duurzaamheidspedagogiek 17 feb 2023

Het doel van een seminar is om kennis en informatie te delen over een specifiek onderwerp met een bepaalde doelgroep. We bieden deelnemers de mogelijkheid om te leren van (Buitenlandse) experts op het gebied en om te netwerken met andere professionals.

Studiereizen

studiereis stockholm Stadhuis
Stadhuis en locatie van uitreiking Nobelwinnaars

Het doel van de studiereizen kinderopvang en onderwijs van Childcare International is het kennismaken met allerlei vormen van kinderopvang en samenwerkingsvormen met onderwijs die anders zijn dan de eigen vertrouwde praktijk. Het leren kennen van de achtergronden daarvan en daardoor het ontwikkelen van nieuwe inzichten in de eigen mogelijkheden. Wij initiëren en stimuleren het uitwisselen van kennis en ervaring en het vormen van blijvende contacten en uitwisselprogramma’s.