Workshop Pina kan het!

Film en pedagogische handreiking over 0- tot 2,5-jarigen in de kinderopvang

Donderdagochtend 15 maart 2018, Utrecht

 

De workshop is VOLGEBOEKT en inmiddels voorbij.
Als er voldoende belangstelling is, zullen we een tweede workshop organiseren. Als u zou willen meedoen, stuur dan een mail naar seminar@childcareinternational.nl.

U kunt hier de handleiding downloaden

 

De film Pina kan het! (Pina schaukelt) laat zien hoe jonge kinderen in de kinderopvang leren en zich ontwikkelen. De film is opgenomen in Berlijn en Nederlands ondertiteld.
Pina ontwikkelt zich van een baby van zes maanden tot een meisje van twee jaar dat schaterend laat zien hoe hard zij kan schommelen: de vreugde, de pijn en het snelle leren van jonge kinderen komt allemaal voorbij. De film biedt een overvloed aan beelden van de ontwikkeling van 0- tot 2,5-jarigen, van de dagelijkse gang van zaken in een kindercentrum en van de aanpak van pedagogisch medewerkers. CCI heeft met steun van het Kinderopvangfonds een bijbehorende pedagogische handreiking ontwikkeld.

Op dit moment waarin babyopvang hernieuwd in de belangstelling staat en waarin pedagogische coaches worden toegerust, is deze film een uitstekend educatief hulpmiddel: in teams met pedagogisch medewerkers of ikc-medewerkers, met studenten van pedagogische opleidingen of op een ouderavond.
De film biedt de mogelijkheid tot reflectie en tot ideeën voor verandering van de eigen praktijk. Het meest geschikt is om clips uit de film te bekijken en daar een opdracht aan te koppelen. De pedagogische handreiking is daarbij ondersteunend: er zijn pedagogische opdrachten opgenomen rondom 10 thema’s zoals spelend leren, taalontwikkeling of inrichting van de ruimte. De opdrachten verwijzen naar clips uit de film.

Lees hier informatie over de film.
Kijk hier voor de trailer van Pina kan het!

Voor wie?
•  docenten pedagogische opleidingen;
•  pedagogische coaches en beleidsmedewerkers, midden-managers in de kinderopvang;
•  adviseurs en trainers.

Workshop
Het doel is dat u de film direct na deze workshop kunt gebruiken in uw educatieve of coachingspraktijk. Tijdens de workshop bekijkt u onderdelen van de film en ontvangt u een toelichting op het gebruik van de pedagogische handreiking. U gaat oefenen met een opdracht uit de handreiking en met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen in uw praktijk.

Waar, wanneer, prijs
Datum: 15 maart 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
Locatie: Bollenhofsestraat 138a (achter de kerk), 3572 VT Utrecht. Routebeschrijving
Kosten: € 50,00 incl. lunch en btw

Voor deze gelegenheid kunt u tijdens de workshop de film aanschaffen voor € 30,00 incl. btw (normale prijs € 60,00 incl. btw)
De handreiking is na 15 maart gratis te downloaden op www.childcareinternational.nl.

Programma

09:30 – 10:00
Inloop en registratie, koffie en thee

10.00 – 10.10
Welkom door Margriet Hofstee, bestuur CCI

10.10 – 11.25
filmfragmenten Pina kan het! en toelichting pedagogische handreiking
Door Anke van Keulen, voorzitter CCI en auteur handreiking

11.25 – 11.45 uur Pauze

11.45 – 12.15
Gesprek en uitwisseling in subgroepen: hoe is de film te gebruiken in de eigen praktijk? Welke uitdagingen zijn te verwachten? Welke oplossingen daarvoor?

12.15 – 12.30
Plenaire afronding

12.30 – 13.00
Lunch en napraten.

Inschrijfformulier

Heeft u vragen? U kunt ons ook e-mailen

 

Voorbeeld van een opdracht uit de Handreiking Pina kan het!

Eten
De eetmomenten in het kindercentrum bevorderen het welbevinden van de kinderen en stimuleren hun ontwikkeling:
• eetmomenten zijn gezond, gezellig en plezierig;
• bij baby’s zijn de eetmomenten een intiem contact tussen kind en medewerker;
• pedagogisch medewerkers leren kinderen vaardigheden om zelfstandig te eten: aanmoedigen tot imiteren, ruimte geven voor herhaling, geen hoge eisen stellen, meehelpen;
• kinderen genieten van het eten, ze genieten van samen eten (liedjes, rituelen), ze ontdekken door te proeven.

(Uit Pedagogisch kader 0-4, hoofdstuk 13)

 

Opdracht
In de clips 1, 2, 3, 6, 9 zie je eetmomenten.
Doel van deze opdracht is voor pedagogisch medewerkers: bewustwording van het welbevinden van kinderen tijdens eetmomenten, reflectie op de eigen praktijk en eventuele mogelijkheden voor verandering.

Vragen
Wat valt je op bij de eetmomenten als het gaat om het welbevinden van de kinderen?
Wat valt je op bij de eetmomenten als het gaat om leren en ontwikkelen?
Wat bevestigt jouw eigen aanpak, wat doe jij ook zo?
Wat zou jij anders doen? Waarom?
Waar heb je een vraag bij?
Wat vind je een goed idee om na te volgen?