Workshop Pina han het!

De film Pina kan het! (Pina schaukelt) laat zien hoe jonge kinderen in de kinderopvang leren en zich ontwikkelen. De film is opgenomen in Berlijn en Nederlands ondertiteld.
Pina ontwikkelt zich van een baby van zes maanden tot een meisje van twee jaar dat schaterend laat zien hoe hard zij kan schommelen: de vreugde, de pijn en het snelle leren van jonge kinderen komt allemaal voorbij. De film biedt een overvloed aan beelden van de ontwikkeling van 0- tot 2,5-jarigen, van de dagelijkse gang van zaken in een kindercentrum en van de aanpak van pedagogisch medewerkers. CCI heeft met steun van het Kinderopvangfonds een bijbehorende pedagogische handreiking ontwikkeld.

Op dit moment waarin babyopvang hernieuwd in de belangstelling staat en waarin pedagogische coaches worden toegerust, is deze film een uitstekend educatief hulpmiddel: in teams met pedagogisch medewerkers of ikc-medewerkers, met studenten van pedagogische opleidingen of op een ouderavond.
De film biedt de mogelijkheid tot reflectie en tot ideeën voor verandering van de eigen praktijk. Het meest geschikt is om clips uit de film te bekijken en daar een opdracht aan te koppelen. De pedagogische handreiking is daarbij ondersteunend: er zijn pedagogische opdrachten opgenomen rondom 10 thema’s zoals spelend leren, taalontwikkeling of inrichting van de ruimte. De opdrachten verwijzen naar clips uit de film.

Lees hier informatie over de film.

Doel van het seminar

Het doel is dat u de film direct na deze workshop kunt gebruiken in uw educatieve of coachingspraktijk. Tijdens de workshop bekijkt u onderdelen van de film en ontvangt u een toelichting op het gebruik van de pedagogische handreiking. U gaat oefenen met een opdracht uit de handreiking en met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen in uw praktijk.

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven

  • Hoe kunnen we de kennis over de staat van onze planeet gebruiken in onze rol als opvoeder om tot actie te komen?
  • Hoe kunnen we samen met kinderen leren te zorgen voor de natuur?
  • Hoe kunnen we dit in onze alledaagse praktijk gaan verweven, op korte en op lange termijn?


Doel van het seminar

Het doel is dat u de film direct na deze workshop kunt gebruiken in uw educatieve of coachingspraktijk. Tijdens de workshop bekijkt u onderdelen van de film en ontvangt u een toelichting op het gebruik van de pedagogische handreiking. U gaat oefenen met een opdracht uit de handreiking en met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen in uw praktijk.

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven

  • Hoe kunnen we de kennis over de staat van onze planeet gebruiken in onze rol als opvoeder om tot actie te komen?
  • Hoe kunnen we samen met kinderen leren te zorgen voor de natuur?
  • Hoe kunnen we dit in onze alledaagse praktijk gaan verweven, op korte en op lange termijn?


Pina Kan het!