Visie 

Door internationale uitwisseling van informatie van Nederland met de rest van Europa leren we van elkaar hoe de ontwikkeling van kinderen beter kunnen ondersteunen en de kwaliteit van voorzieningen voor kinderopvang en onderwijs kunnen verbeteren. 

Missie 

Childcare International (CCI) vervult een mediale functie tussen voorzieningen voor jonge kinderen (kinderopvang, voorscholen, IKC’s,…) in Nederland en de rest van Europa. De (meer)waarde van CCI is dat wij verbindingen leggen tussen kinderopvangorganisaties, onderwijsorganisaties, wetenschap en beleidsmakers (politiek) in Nederland en de rest van Europa door middel van uitwisseling en Good Practises.

Hoe

We inspireren professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis, het in contact brengen van mensen en stimuleren samenwerken. Dit doen wij door het organiseren van Seminars en Reizen. 

Seminars 

Seminar Duurzaamheidspedagogiek 17 feb 2023

Het doel van een seminar is om kennis en informatie te delen over een specifiek onderwerp met een bepaalde doelgroep. We bieden deelnemers de mogelijkheid om te leren van (Buitenlandse) experts op het gebied en om te netwerken met andere professionals.

Reizen

Reis naar Stockholm

Het doel van het reisprogramma van Childcare International is: het kennismaken met kinderopvangpraktijken die anders zijn dan de eigen vertrouwde kinderopvangpraktijk, het leren kennen van de achtergronden daarvan en daardoor het ontwikkelen van nieuwe inzichten in de eigen mogelijkheden. Een vervolg daarop kan zijn: het uitwisselen van kennis en ervaring en het vormen van blijvende contacten en uitwisselprogramma’s.