Uit de Wetenschap – Pedagogiek: De plicht om weerstand te bieden van Philippe Meirieu  

‘Men zegt dat de nieuwe generaties zich moeilijk zullen laten beteugelen. Ik hoop het van harte’

Alain, 1932

Eén van de blijvende inspiraties op het gebied van de pedagogiek, is natuurlijk Philippe Meirieu. Met name zijn boek “Pedagogiek: de plicht om weerstand te bieden” geeft een prachtige kijk op de opvoeding. Zo staat vertrouwen voorop en bespreekt hij de bijzondere balans tussen opvoedbaarheid en vrijheid.

Gert Biesta licht dit inspirerende boek van Meirieu als volgt toe: 

“Weerstand ervaren en leren bieden aan verlangens en leren omgaan met weerstand van anderen: dit zijn fundamentele ervaringen die kinderen in de opvoeding en onderwijs moeten meekrijgen. Sterker nog: kinderen hebben er recht op.”

Meirieu ziet dit als een noodzaak: “We moeten met al onze krachten weerstand bieden tegen de reductie van het individu tot zijn archaïsche impulsen(…)” omdat kinderen hierdoor niet kritisch zullen leren nadenken over de wereld waarin zij leven en geen weerstand bieden aan de, voor hen negatieve, ontwikkelingen die daar gaande zijn.

Meirieu beschrijft dat deze weerstand noodzakelijk is en zich ook tegen de opvoeder en leraar keert. Hij werkt uit hoe je hier, juist vanuit het respect voor deze weerstand, mee om kunt gaan.

Een mooie, uitgebreide beschrijving van het boek van Meirieu is te vinden in de pedagogische canon van het Nivoz

Door: Ruth de Waal