Studiereis naar Hamburg, Duitsland  

11 tot 13 december 2022

De stadsstaat Hamburg is uniek in het investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen en het bestrijden van achterstanden. Elk kind vanaf 1 jaar heeft recht op 5 uur gratis kinderopvang per dag inclusief een warme maaltijd tussen de middag.

We krijgen uitleg van de grootste kinderopvangorganisatie van de stad (Elbkinder, 30.000 kindplaatsen) en bezoeken een aantal KITA’s (kinderdagverblijven) in verschillende delen van de stad. Opvallend zijn de grote buitenruimtes en hoe deze worden gebruikt.

De kindercentra in Hamburg hebben verschillende functies: het mogelijk maken van de combinatie van zorg en arbeid, brede ontwikkeling van kinderen, ontwikkelingsstimulering van kinderen met achterstanden (welzijnsfunctie), inclusie van kinderen met beperkingen, en het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen.  Er is veel aandacht voor het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen via Bildungsprogramma’s. De focus bij deze reis ligt op de leeftijdsgroep 3-6 jaar: wat doen ze in de Kita met deze kinderen en hoe worden 5-jarigen voorbereid op de overgang naar het formele leren in het onderwijs. Eén Kita werkt met de bewegingspedagogiek van Emmi Pikler. Naast onze bezoeken aan de Kita’s biedt de reis mogelijkheden om te genieten van de aantrekkelijke havenstad Hamburg.

We vertrekken op zondagmiddag per luxe touringcar met diner onderweg en vertrekken op dinsdagmiddag weer richting Nederland (koffietafel onderweg) om daar ’s avonds aan te komen.

De prijs van deze reis is tussen de € 850 en € 900 (afhankelijk van het aantal deelnemers). De maximale groepsgrootte voor deze reis is 20 personen.

Inschrijven kan via onze website of direct via bijgaande link.

Naast onze vaste studiereizen is het ook weer mogelijk om een studiereis op maat te maken. Heeft uw organisatie wensen voor een studiereis, neemt u dan contact op met onze reisorganisator, Gertrude Abbring, reizen@childcareinternational.nl

Door: Gertrude Abbring