Banner Studiereis Londen

Informatie

Onze Studiereis Londen brengt inspiratie over twee thema’s:

  • De buitenruimte als 3e pedagoog.
  • Gezin- en wijkgerichte kinderopvang en onderwijs.

Wil je geïnspireerd worden over de inrichting van jullie buitenruimte? Dan hebben we in Londen een paar hele mooie voorbeelden om te laten zien. Deze kinderopvangorganisaties weten hun buitenruimte, hoe klein ook, heel goed te benutten. Klimmen, klauteren, fietsen, lezen en oog hebben voor de natuur: iedere buitenruimte is hier geschikt voor.

Londen staat bekend om zijn ‘Familycenters’. Hier werken kinderopvang, scholen en welzijnswerk nauw samen. We bezoeken diverse centra waar ontmoeting, opvang, ondersteuning en zorg wordt geboden. Eén van de locaties is een prachtig voorbeeld van inclusie van kinderen met een beperking.

Wil je een reis op maat, dan kan je zelf aangeven welk thema voor jouw organisatie het meest belangrijk is. Een combinatie is uiteraard mogelijk.

Reviews

Studiereis Londen

Su’en Verwey – Kwok – KinderDam

De buitenruimte als derde pedagoog. Dat is mooi als je veel ruimte en natuur om je heen hebt, maar zoals ik het in Londen heb gezien is dat niet per se noodzakelijk. Het gaat om je visie: is buiten spelen en de natuur een onderdeel van de dag wat je afdraait of is het buiten zijn verrijkend voor de ontwikkeling van kinderen? In de Londense kinderdagverblijven zag ik dat de deur naar buiten altijd open stond. Kinderen hebben de hele dag door de keus om naar buiten te gaan. Zelfs de allerjongsten die kropen, konden zelf naar buiten. Buiten was het erg aantrekkelijk, wat je binnen kon doen, kon je ook buiten doen: kleien, lezen, verven, spelen met speelgoeddiertjes en ook rusten. Maar ook binnen zag ik elementen van de natuur: er was een bak met als thema insecten, in die bak kon je met je handen in de aarde wroeten. Dit was natuurbeleving in woord en daad!


Studiereis Londen

Alice Jansen en Tonny van den Berg – adviseurs Landelijk Steunpunt Brede Scholen

21 ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen zijn op studiereis naar Londen geweest om meer te leren over: – De organisatie en samenwerking binnen brede scholen en kindercentra; – De integratie en inclusie van kinderen met een beperking; – Innovatieve ideeën over het leren van kinderen. De bezochte instellingen worden als heel inspirerend ervaren. Men is onder de indruk van de wijze waarop de zorg, opvang, hulp en onderwijs dicht bij elkaar is georganiseerd zowel voor kinderen als hun ouders. De ambassadeurs zijn geïnspireerd door de uitdagende leeromgevingen die ze hebben gezien en door de voorbeelden van inclusief onderwijs en kinderopvang. Ze zijn geraakt door de passie en ambitie van de directeuren van de bezochte instellingen. De ambassadeurs hebben praktische of beleidsmatige zaken meegenomen naar hun eigen instelling, die ze op korte termijn kunnen en willen implementeren. De deelnemers waardeerden de vele mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen tijdens lunches en diners in leuke restaurants en culturele uitstapjes. Kortom een succesvolle reis op alle fronten. Volgend jaar gaan we weer op reis met CCI!


Foto impressie