Banner Studiereis Lille

Informatie

Studiereis Lille laat zien wat kenmerkend is voor Frankrijk dat kinderen vanaf het moment dat ze zindelijk zijn naar de kleuterschool kunnen gaan. Die is gratis. Wat houdt zo’n kleuterschool nu in en op welk wijze verschilt deze van ons kinderdagverblijf en de onderbouw van de basisschool. Kenmerkend voor de kinderopvang: ondersteuning van gezinnen, flexibiliteit en stabiliteit, ouderparticipatie, rol in achterstandswijken, permanente educatie gastouders.

Frankrijk is er in geslaagd het geboortecijfer flink te laten stijgen onder andere door steun aan gezinnen met jonge kinderen en door een breed aanbod van toegankelijke kinderopvang voorzieningen. Deze variëren van crèches, gastouders, opvang aan huis, speelgroepen, opvang op school en op aparte centra en combinatievoorzieningen. Wat kunnen wij leren van de oplossingen die in Frankrijk worden geboden?

De ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen is een zeer belangrijk uitgangspunt in het aanbod van voorzieningen. Ouders kunnen daar zeer flexibel gebruik van maken. Wat betekent deze flexibiliteit voor de groepsstabiliteit? In achterstandswijken heeft de kinderopvang ook een duidelijke welzijnsfunctie als het om ondersteuning gaat.

Ouderparticipatie speelt een belangrijke rol in de opvang. Dat blijkt uit het grote aantal kindercentra dat door ouders is opgezet en wordt bestuurd.

Naast al deze interessante voorzieningen bezoeken we ook het historische Lille

Reviews

Studiereis Lille

Sociaal Werk Nederland

Frankrijk heeft zich de afgelopen decennia sterk gemaakt voor kinderopvang voor alle ouders, ongeacht of ze werken of niet. Ouders hoeven niet veel te betalen, leidsters zijn goed opgeleid voor opvang van het jongste kind en de gesubsidieerde crèches hebben vooral hun plek gevonden in de armste wijken van steden. Maar door nieuw beleid komen die crèches in de knel en groeien de privécrèches. Zij hoeven ook aan minder strenge regels te voldoen en kunnen meer geld vragen aan de ouders. Met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd is de armoede in de bezochte wijken groot. Dan hoef je geen helderziende te zijn om te voorspellen wat er gebeurt als kinderen in die wijken niet kunnen deelnemen aan de opvang, ouders niet ondersteund kunnen worden en de kansen op een beter leven steeds kleiner worden. De mooie idealen van Rousseau om kinderen vooral de vrijheid te geven om te kunnen spelen en leren in een fraaie natuurlijke omgeving, worden niet verwezenlijkt in Lille, laat staan in Roubaix. Ondanks de goede inzet van alle bevlogen sociaal werkers. Gaat er dan niets goed in Frankrijk? Jawel, de peutercentra betrekken de ouders er goed bij, dankzij veel activiteiten en het stimuleren van eigen initiatieven. Ook betrekken zij gastouders bij het centrum, zodat er een beter beeld is van hoe zij kinderen opvangen. Ook geven de leidsters de kinderen veel ruimte om te spelen en zelf te ontdekken. Daarin bespeuren we dan toch nog een vleugje Rousseau…Foto impressie