Banner Studiereis Helsinki

Informatie

In de Studiereis Helsinki staat de goede samenhang tussen opvang en onderwijs, gastouderopvang onder verantwoordelijkheid van de gemeente en krimp op het platteland cengtraal. Finland scoort goed in het zogenaamde PISA onderzoek. Dat zijn de vergelijkingscijfers van resultaten van 15-jarigen op verschillende vakken van onderwijs. Interessant is, hoe de verbinding is tussen leren en vrije tijd ( onderwijs en bso) in Finland en wat dat zou kunnen betekenen voor Nederland. Finland heeft echter ook een goed systeem voor overgang van en samenhang tussen kinderopvang en basisonderwijs. In vergelijking met Nederland is het in Finland bijzonder dat kinderen pas met 7 jaar naar school gaan terwijl wij tenderen naar een school-intredeleeftijd van 2,5 tot 3 jaar.

Aan de ene kant is er veel structuur in de dag, door de vaste momenten van eten en slapen, de vaste samenstelling van de groep en de vaste begeleiding, aan de andere kant worden kinderen heel vrij gelaten in hun spel. Ze gaan ook veel naar buiten. De rol van de volwassen begeleiders is het faciliteren en verrijken van het spel van de kinderen. Hun aanpak is niet methodisch maar gebaseerd op hun professionele intuïtie.

In Finland gaan de meeste kinderen van hun 1e tot hun 7e levensjaar bijna fulltime naar de kinderopvang. Ook kent Finland op het platteland buiten Helsinki een uitgewerkt systeem van gastouderopvang onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Tenslotte speelt in Finland op het platteland ook zeer sterk de problematiek van de “krimp” en de gevolgen voor kinderopvang en onderwijs. Als extra: Helsinki is een nog nauwelijks ontdekte maar zeer mooie en interessante stad.

Reviews
Foto impressie