Banner studiereis Berlijn

Informatie

Intensieve samenwerking in brede-school-verband en bijzondere combinaties van kinderopvang en onderwijs staat centraal in de Studiereis Gent. Het beleid van de stad Gent, dat wordt gekenmerkt door het bestrijden van achterstanden en segregatie. Kinderen met achterstanden en beperkingen worden met voorrang opgenomen in de voorzieningen. Een reis voor partners in onderwijs, kinderopvang en de gemeente. De gemeente Gent heeft een Kinderopvangpunt dat ouders ondersteunt bij het vinden van de juiste kinderopvang. Op de website: www.kinderopvang.gent.stad/nl vindt u alle informatie over de vormen van kinderopvang in Gent. 

Reviews

Studiereis Gent

Ernst Radius van SWN

Samen met Childcare International bezocht Sociaal Werk Nederland (SWN) het peuterwerk in de stad Gent die mooie oude Vlaamse stad met een hart voor jonge kinderen en hun ouders. De onderzoeksvraag was: is de kinderopvang in Gent een onderdeel van het sociaal domein? Het antwoord is een wis en waarachtig ‘Ja!’. Het beleid van de stad Gent is indrukwekkend als het gaat om het realiseren van kinderopvang in de stad. De gemeente runt zelf zo’n 70 kinderopvangcentra. De kindcentra van Stad Gent vind je ook in de kansarme buurten rond het stadscentrum. Er wordt steeds gestreefd naar een ‘sociale mix’ die representatief is voor de buurt waarin ze gelegen zijn. Ze bedienen zo ook ouders met lage inkomens, waaronder eenoudergezinnen, inburgeraars en Roma’s. Daarbij staat de inclusieve samenleving centraal en daarin neemt de gemeente de regie. Ernst Radius van SWN schreef een inspirerend verslag van dit bezoek. U kunt het lezen via onderstaande button.