Spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en ICT

Welk effect heeft de snelle digitalisering van de samenleving op de ontwikkeling, het welbevinden en het toekomstperspectief van kinderen? Hoe kan je deze middelen inzetten om de speel- en leeromgeving van de 2-13 jarigen te verrijken in de kinderopvang en in het basisonderwijs.

De coronacrisis heeft nogmaals bevestigd hoe vitaal digitale techniek en ICT zijn voor onze samenleving. Om volwaardig mee te kunnen doen en bij te dragen aan onze maatschappij, moet je digitaal-kundig en vertrouwd zijn. Dit betekent dat wij, als overheid en als opvoeders in kinderopvang en onderwijs, de belangrijke taak hebben om kinderen te leren participeren in de digitale samenleving en de daarbij voorkomende ethische en maatschappelijke vragen in acht te nemen b.v. om ongelijkheid, ook in het technologisch burgerschap, te voorkomen.

Vanuit het perspectief van kinderen is de digitale wereld een gegeven en alom tegenwoordig:  de babyphone(-app), pinnen in de winkel, digitale spelletjes en de Bee-Bot, afspelen van favoriete muziekjes en filmpjes op de Iphone of Ipad,  online winkelen, appen en gamen, digitaal leren en opdrachten maken voor school, reizen met je OV-kaart, etc. Ook heel jonge kinderen weten niet beter, zij swipen op alles wat er als een beeldschermpje uitziet en bellen tijdens hun spel met een ‘iphone’.

Toch lijkt de invloed van digitale technologie op de leefwereld van kinderen niet zo’n hot issue voor pedagogisch professionals, leerkrachten en beleidsmakers, zeker als het om jonge kinderen gaat. Toch zijn digitale vaardigheden en digitale geletterdheid – en niet alleen mediawijsheid – een noodzakelijk onderdeel van de opvoeding geworden. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat alle kinderen mee kunnen doen in de (digitale) wereld. Bovendien kan digitale technologie, mits pedagogisch verantwoord ingezet, een verrijking van de speel- en leeromgeving zijn. Laten we dus niet achter de feiten aan lopen, maar koplopers worden op dit terrein.
 

Doel van dit seminar

  • Informeren: wij willen de deelnemers een overzicht geven van de snelle en wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie en ICT en  de impact hiervan  op het leven en leren van kinderen.  Aan de orde komen de begrippen digitale vaardigheden,  digitale  geletterdheid, digitaal burgerschap, digitale inclusiviteit en digital agency;
  • Visie en praktijkvoorbeelden: de sprekers laten aan de hand van hun onderzoek en praktijk zien hoe digitale middelen en ICT op een verantwoorde manier ingezet kunnen worden en bij kunnen dragen aan het verrijken van het spelend leren van kinderen in de kinderopvang en het onderwijs. Zij onderbouwen hun (maatschappelijke, pedagogische, didactische) visie en geven  voorbeelden, tips en trics.

Centrale vragen

Wat verstaan we onder digitale technologie? Wat is in het kort de geschiedenis van digitale technologie, de stand van zaken op dit moment en wat zijn toekomstscenario’s?

Hoe kunnen wij digitale technologie pedagogisch inzetten in de opvoeding van 0-13 jarigen in kinderopvang, onderwijs en IKC, zodat het de brede ontwikkeling, het speels en onderzoekend leren en gelijke kansen van kinderen  ondersteunt en niet belemmert? En hoe moeten wij het vooral niet doen?

Aan welke voorwaarden zou het digitale omgeving en het spel- en leermateriaal binnen deze context moeten voldoen?

Wat vraagt de inzet van digitale technologie in de opvoeding, onderwijs en hulpverlening van de professionals en organisaties? 

Sprekers

Dr. Anneke Smits, lector Hogeschool Windesheim in Zwolle

Anneke Smits is als lector verbonden aan het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT, Hogeschool Windesheim.  Zij richt zich op innovaties in het onderwijs die leiden tot duurzame en betekenisvolle ontwikkelings- en leerprocessen.  

Anneke zal ons meenemen  in de rol van digitale technologie en ICT in het ontwikkelen en leren van kinderen. Zij legt uit wat digitale geletterdheid en digital agency is en welke ontwikkeling een kind hierin doormaakt.

Dr. Gerda Sula, Universiteit van Tirana, Albanië

Gerda Sula is als docent betrokken bij voorbereidingsprogramma’s voor leraren aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit van Tirana en de uitvoerend directeur van Step by Step Centre in Tirana, Albanië. Haar aandachtsgebieden van onderwijs en onderzoek zijn onderwijsbeleid, professionele ontwikkeling van leraren, curriculumbeheer, technologie in het onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.

Dr. Sula is  adviseur (geweest) voor verschillende overheids- en internationale organisaties, zoals SwissContact, UNICEF Kosovo en Albanië, Wereldbank, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Albanië, Save the Children, World Vision, Plan International, enz.

Ze heeft verschillende artikelen gepubliceerd in nationale en internationale vakbladen. Gerda heeft talloze trainingen gegeven op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau en presenteerde op verschillende nationale en internationale conferenties. Ze heeft gediend als lid van verschillende nationale en internationale organisaties, evenals wetenschappelijke internationale conferenties.

Over haar bijdrage aan het Seminar: “Als het gaat om de rol van technologie in de vroege kinderjaren van het onderwijs, kan het een beetje een controversieel onderwerp zijn. Bovendien is het gebruik van technologie in de huidige wereld een onvermijdelijk feit. Hoewel verkeerd gebruik de holistische ontwikkeling van een kind kan schaden, kan het zelfs een positieve rol spelen bij het leren en de ontwikkeling als het op de juiste manier wordt gebruikt. Het biedt ook voorschoolse opvoeders onbeperkte toegang tot nieuwere, meer innovatieve methoden waarmee ze een actieve leeromgeving voor hun jonge kinderen kunnen faciliteren. In deze presentatie zullen we ons concentreren op de controverses, zullen we tips en tricks delen over hoe u er het beste van kunt profiteren (hint: het heeft veel te maken met oudersamenwerking) en zullen we delen wat er in Albanië gebeurt met de introductie van technologie in de vroege jaren.”

Dr. Mireille Aarts, pedagogisch beleidsmedewerker KION Kinderopvang en Tanja Grinsven en Wouter van de Berg van iXperium

Mireille Aarts is pedagogisch beleidsmedewerker bij KION Kinderopvang. Zij onderzoekt en ontwikkelt, samen met Monique Mattheijer en Lisanne Kaal uit haar team en het Ixperium (Centre of Expertise Leren en ICT), een werkwijze op basis waarvan kinderen van 2-12 jaar zich spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en ICT. 

Samen met Monique Mattheijer (pedagogisch coach) en Lisanne Kaal (pedagogisch professional), neemt zij ons mee in hun praktijkervaringen met  het onderzoeken van hun vragen:  Hoe kan je digitale middelen op een positieve manier inzetten op de groep? Wanneer begin je hier mee? En wat vraagt de inzet van digitale technologie in de opvoeding van professionals en organisaties?

Hoe kun je als pedagogisch medewerker kinderen helpen om digitaal geletterd te worden? Samen met iXperium Centre of Expertise Leren met ICT ontwikkelden wij  7 vaardigheden die je als pedagogisch medewerker nodig hebt, zodat je digitale middelen kunt inzetten op de kinderopvang.

Bekijk en deel het filmpje naar hartenlust!

Meer info op https://lnkd.in/dRsCqsE

Bestemd voor

Iedereen die professioneel en/of bestuurlijk betrokken is bij de opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan 0-13 jarigen is van harte welkom.

Praktische informatie

Datum: vrijdagochtend 4 november 2022, 10:00 – 13:15 uur,  afsluitend met lunch
Locatie: Zalen van Zeven, Bollenhofsestraat 138A te Utrecht
Voertaal: Nederlands en deels Engels
Kosten € 125,– inclusief btw en lunch.

Programma CCI seminar

Spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en media

Vrijdagochtend 4 november 2022

9:30 – 10:00 Inloop, koffie

10:00 – 10:10 Welkom, inleiding op het thema

10:10 – 10:50 Presentatie Dr. Anneke Smits, Lector Onderwijsinnovatie en ICT Hogeschool  Windesheim  Zwolle                                                                                        

De ontwikkelingen van de digitale leef- en leerwereld van kinderen, het belang van digitale vaardigheden en geletterdheid en digital agency.

10:50 – 11.20 Presentatie Lisanne Kaal, pedagogisch professional en Monique Mattheijer, pedagogisch coach KION Kinderopvang

Hoe kun je digitale technologie en ICT inzetten in het kinderdagverblijf en de BSO? Praktijkvoorbeelden en de samenwerking met iXperium. – deel 1

11:20– 11.35 Pauze

11:35 – 12:05 Presentatie Dr. Mireille Aarts, pedagogisch stafmedewerker KION Kinderopvang. In gesprek met;

Tanja van Grinsven en Wouter van den Berg van Ixperium

Hoe kun je digitale technologie en ICT inzetten in het kinderdagverblijf en de BSO? Praktijkvoorbeelden en de samenwerking met iXperium. – deel 2

12:05-12:45 Online:  Dr. Gerda Sula, Lecturer Learning theories, University of Tirana , Albanië

Implementeren van technologie  in het onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie: controverse, innovatieve methode, tips en tricks (hint: het heeft veel te maken met  oudersamenwerking)

12:45– 13:15 Afsluiting met lunch.

Presentaties

Presentatie Dr. Mireille Aarts

Presentatie Anneke Smits

Presentatie Dr. Gerda Sula