Sociale inclusie: wat is dat? Hoe doe je dat?

Ieder kind heeft het recht om zich te ontwikkelen tot actieve deelnemer aan onze samenleving. Daarom hoort ieder kind de kans te krijgen zich te ontwikkelen om zo een zinvol leven te kunnen leiden en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat is niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid. Professionals in kinderopvang en onderwijs kunnen bijdragen aan de gelijke kansen voor kinderen.

ChildCare International heeft de afgelopen drie jaar als projectpartner meegewerkt aan een internationaal Erasmus+-project: ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children 2016-2019’. In het project hebben tien organisaties van vijf landen samengewerkt aan vragen rond de groei van steden in Europa en de toenemende diversiteit in de samenleving op sociaal-economisch, cultureel, etnisch en psychologisch gebied. Er is onderzocht hoe sociale inclusie wordt bevorderd en segregatie wordt tegengegaan. Deelname aan het project heeft veel inspirerende en intrigerende inzichten en ideeën opgeleverd. Die willen we met u delen. 

Sprekers

Dr. Elena Ponzoni is onderzoeker bij de afdelingen Sociologie en Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Elena Ponzoni zal een toelichting geven over het verschil tussen diversiteit en inclusie vanuit het perspectief van wetenschap en onderzoek. Zij spreekt over de manier waarop we omgaan met diversiteit en over welke uitdagingen en kansen er zijn om vanuit de inclusiegedachte te werken. 
Als voorbereiding op het seminar geeft Elena Ponzoni ons een quote van de filosoof Hannah Arendt: ‘If people were not the same we would neither be able to understand others and the ones who came before them nor would we be able to make plans for the future and anticipate the needs of the ones coming after us. If we were not different we would neither need the speech nor the interaction to communicate with each other.’ 

Dr. Kirsten Nøhr is coördinator internationalisatie bij de Hogeschool van Amsterdam HES
Kirsten Nøhr is de initiatiefnemer van het Erasmus+-project en heeft in het kader van dit project documentaire films gemaakt over pedagogisch professionals in een inclusieve werksituatie. Kirsten Nohr zal ingaan op de praktijk van inclusief werken in kinderopvang en onderwijs en maakt daarbij gebruik van de filmbeelden die zijn opgenomen in Berlijn, Kopenhagen en Ljubljana. 
Voor meer informatie kijk op de site van het project Cities including children.

Doelgroep

Beleidsmakers, pedagogen, managers, onderwijskundigen en adviseurs in de kinderopvang en het basisonderwijs.