Simon Hay: social distancing in de kinderopvang?

Hoe kan het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van (jonge) kinderen gewaarborgd worden in een context waar gesproken wordt over social distancing? Hoe kunnen pedagogisch medewerkers optimaal ondersteund worden ten tijde van deze crisis? Dit zijn vragen die niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld, over na moet worden gedacht.


De zoektocht naar antwoorden op deze vragen deed mij instemmen met deelname als panellid aan het webinar dat door de International Step by Step Association (ISSA) werd georganiseerd. Juist omdat de inhoud van het webinar een wereldwijd thema betreft is internationale afstemming heel zinvol. Het is inspirerend om vakgenoten uit Albanië en Kroatië bevlogen te horen vertellen over reeds ondernomen good practices en om af te stemmen over wat nog ontbreekt in de ondersteuning van onze professionals. Door samen, ieder vanuit een eigen perspectief, te reflecteren op wat kinderen, ouders en professionals nodig hebben aan ondersteuning ontstaan goede ideeën en een gevoel van saamhorigheid.

Doordat we letterlijk afstand hebben moeten nemen ervaar ik dat we meer gaan reflecteren op wat echt belangrijk is voor kinderen. We voelen allemaal de impact van social distancing en herformuleren deze term naar physical distancing. Kinderen, mensen, kunnen niet zonder sociaal contact, dat is heel duidelijk geworden. De afstand die we hebben moeten nemen dwingt ons om buiten gebaande paden te treden en opnieuw te kijken naar wat echt belangrijk is voor kinderen en wat dit vraagt van pedagogisch medewerkers. We moeten deze tijd gebruiken om onszelf scherp te stellen.
Uiteindelijk gaat het om creëren van een plek waar kinderen veilig en geborgen zijn, zodat ze zich uitgedaagd voelen om op onderzoek uit te gaan. Dan volgt ontwikkeling. Dit vraagt veel van pedagogisch medewerkers, zeker in de veranderde omstandigheden. Maar als de ondersteunende functionarissen, zoals de managers en pedagogisch coaches, met dezelfde focus pedagogisch medewerkers ondersteunen dan komen we hier samen alleen maar sterker uit.

Voor alle betrokken landen geldt dat kinderopvang ondergewaardeerd wordt, we worden nog teveel gezien als ‘oppas’. Deze crisis laat zien hoe cruciaal kinderopvang is, en niet alleen voor de kinderen maar ook voor de maatschappij. Laten we dit momentum met beide handen aanpakken en zorgen dat cruciale rol die kinderopvang vervult straks ook terug te zien is in alle verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen!