Vve werkt niet? Wat werkt wel? Een CCI-seminar in samenwerking met de gemeente Utrecht over recent vve-onderzoek.

PM’ers maken het verschil. Het recent verschenen onderzoek ‘Pilot in gemengde groepen 2007-2010’ van Annika de Haan, Paul Leseman en Ed Elbers (afdeling orthopedagogiek Universiteit Utrecht) heeft laten zien dat het uitvoeren van vve-activiteiten zoals interactief voorlezen, gesprekken voeren, begeleide fantasiespelactiviteiten, telspelletjes doen, meten en wegen aantoonbaar effect heeft op kinderen. Tegelijkertijd toont dit Utrechtse onderzoek ook aan dat het al of niet getraind zijn in een vve-methode niet het verschil uitmaakt.


Aanmelden kan niet meer


Uitnodiging/programma (pdf)
Inleidingspraatje (pdf)
Onderzoeksrapport Pilot Gemengde Groepen (pdf)
PowerPoint Paul Leseman (ppt)
PowerPoint DOENJA Dienstverlening (ppt)
PowerPoint Bureau MUTANT (ppt)