Het integraal kindcentrum: hoe zien we dat eigenlijk voor ons? In welke richting voeren de ontwikkelingen ons? Specifieker: zijn we op weg naar kindercentra waar kinderen aanwezig zijn van 7.00 uur ’s ochtends tot 7.00 uur ’s avonds, ofwel 12 uur per dag? Of zijn andere varianten denkbaar en misschien wenselijker?

In Nederland wordt veel gepraat en geschreven over het integraal kindcentrum; een samenhangend concept voor kinderopvang (dagopvang en bso) en onderwijs waarbij ook jeugdzorg, sport en cultuur betrokken zijn. De openingstijden van het integraal kindcentrum zouden moeten liggen tussen 7.00 uur ’s ochtends en 7.00 uur ’s avonds om dienstverlening aan ouders mogelijk te maken. In een aantal landen in onze omgeving is ook over dit idee nagedacht en daar is uiteindelijk gekozen voor een ‘eenvoudiger’ concept waarin school en bso het ankerpunt vormen. Opvang en voorschoolse educatie voor kinderen tot zes jaar (de leeftijd waarop in veel buitenlan-den het basisonderwijs start) vindt meestal op een aparte locatie plaats. Formeel zijn deze buitenlandse kindercentra 10 tot 12 uur per dag geopend. Er zijn immers ouders die afhankelijk zijn van deze verlengde openingstijden. In praktijk zijn de kinderen gemiddeld acht uur per dag aanwezig, maar dan wel vijf dagen per week.


Klik hier om de uitnodiging te lezen