13 september 2016

Griftpark1, Blauwkapelsweg 30, Utrecht

Download hier de documenten:

5 pijlers voor kwaliteit – downloads

Speciaal voor: kwaliteitsmedewerkers, locatiemanagers, docenten beroepsopleidingen, stafpedagogen, adviseurs, trainers.

Onlangs heeft de EU Commissie Onderwijs het ‘Europees raamwerk voor kwaliteit  in voorzieningen voor jonge kinderen’ (European Quality Framework|EQF*) gepubliceerd. Het EQF gaat uit van vijf pijlers voor kwaliteit die integraal verbonden zijn en wetenschappelijk zijn onderbouwd. Deze pijlers zijn: toegankelijkheid, personeel, pedagogisch beleid, monitoring, beleid en financiering.

Wat heeft de Nederlandse kinderopvang hieraan?
Nederland heeft al heel wat documenten om de kinderopvangkwaliteit te bevorderen, zoals de Pedagogisch kaders 0-4/4-13/gastouderopvang/Diversiteit, de NCKO monitor, Bouwstenen Landelijk Pedagogenplatform, et cetera. Het EQF biedt de mogelijkheid om alle kwaliteitsaspecten van de vijf pijlers in samenhang te overzien. Het kwaliteitskader is een paraplu waar we de nationale beleidskaders en het pedagogisch beleid van de kinderopvangorganisatie aan kunnen ophangen. Het EQF biedt inspiratie en zet aan tot reflectie.

Professional class
In de professional class maken deelnemers kennis met het EQF als reflectie-instrument, met opdrachten uit het trainingspakket ‘5 Stappen naar Kwaliteit’ en de zelfevaluatiescan ‘High Five Quality scan’. Reflectievragen, stellingen en cases stimuleren om de vijf kwaliteitspijlers (opnieuw) onder de loep te nemen. Na deelname aan de professional class hebben de deelnemers:
● kennis van de vijf kwaliteitspijlers van het EQF;
● kennis van het gebruik van de High Five Quality Scan;
● zicht op de kwaliteit in de eigen praktijksituatie met betrekking tot enkele van de vijf pijlers;
● inzicht in kansen en mogelijkheden die in de eigen praktijk zijn benut of nog onbenut zijn gebleven;
● zicht op vragen en acties om verder mee aan de slag te gaan.

 

 

Thema Stelling

1. Toegankelijkheid

1. Toegankelijk en betaalbaar voor iedereen
2. Stimuleren van participatie, sociale cohesie en diversiteit

2. Personeel en werkomstandigheden

3. Professioneel uitvoeren dankzij opleiding en permanent leren
4. Ondersteunende werkomstandigheden

3. Curriculum

5. Pedagogisch beleid zet in op holistische ontwikkeling van het kind
6. Pedagogisch beleid zet aan tot samenwerking en reflectie

4. Monitoring en evaluatie

7. Informatie-verzamelen voor kwaliteitsverbetering
8. Informatie-verzamelen in het belang van het kind, ouders en lokale context

5. Beleid en financiering

9. Participanten kiezen voor verantwoordelijkheid en samenwerking
10. (uitbouw van) Universeel recht op toegang

 

Achtergrondinformatie
Lees voor uitgebreidere informatie over het EQF en het trainingsprogramma het artikel dat Josette Hoex en Erna Reiling schreven voor Kindcentra BBMP 03|2016.

Het trainingspakket ‘In 5 stappen naar kwaliteit’
Het EQF trainingspakket ‘In vijf stappen naar kwaliteit’ maakt het EQF toegankelijk voor de praktijk door:
● verbinding te maken met de landelijke Pedagogische kaders;
● reflectieopdrachten en -oefeningen aan te bieden bij elk van de vijf thema’s;
● verschillende lagen van de organisatie te betrekken en daarmee draagvlak en eigenaarschap te versterken.

Het EQF trainingspakket ‘In vijf stappen naar kwaliteit’ is ontwikkeld in het kader van de Peer Learning Activities binnen het ISSA netwerk – International Step by Step Association. Jan Peeters van het VBJK (www.vbjk.be) in Vlaanderen en Anke van Keulen van Bureau Mutant (www.mutant.nl) in Nederland namen het initiatief. Voor de inhoudelijke invulling van dit pakket en de pilots van de training kregen beide organisaties de steun van: VCOK Gent (Fien Lannoye en Annelies Roelandt), het Nederlands Jeugdinstituut (Josette Hoex), Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (Erna Reiling), Zaak! (Carla Bienemann) en Ana del Barrio Training & Consulting. De verspreiding in Nederland is in handen van Ana del Barrio.