Seminars voorgaande jaren

Pina Schaukelt

september 2016


De film Pina kan het! (Pina schaukelt) laat vanuit het perspectief van het kind zien hoe jonge kinderen dagelijks in de kinderopvang leren en ontwikkelen. De film laat ook de rol van de professionals goed zien.

Klik op 'Lees meer' om de documenten te downloaden


lees meer

5 pijlers voor kwaliteit

september 2016


Het EQF gaat uit van vijf pijlers voor kwaliteit die integraal verbonden zijn en wetenschappelijk zijn onderbouwd. Deze pijlers zijn: toegankelijkheid, personeel, pedagogisch beleid, monitoring, beleid en financiering.

Klik op 'Lees meer' om de documenten te downloaden


lees meer

Baby's wat moeten we ermee?

september 2015


Ervan uitgaand dat een kinderopvangondernemer het goede wil doen en gegeven de kennis en voorwaarden die nu realiteit zijn: wat zijn de (beste) opties voor een goed aanbod voor babyopvang?


lees meer

Samson, waarom met 3 jaar naar school?

maart 2015


Waarom wel of juist niet met drie jaar naar school? Gaat het onderwijs binnen de PvdA het pleit winnen en heeft de kinderopvang straks het nakijken? Wat vinden we daar nou van? Moeten kinderen straks als ze drie zijn vijf dagen naar school?


lees meer

Hbo'ers in de kinderopvang

2014 - Aanmelden kan niet meer

Hbo’ers in de kinderopvang, zinvol of juist niet? In weerwil van de crisis en bezuinigingen in de kinderopvang wordt de discussie over de kwaliteit van de kinderopvang met grote intensiteit gevoerd. Het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een commissie ingesteld die een advies moet uitbrengen over verbeteringen van de kwaliteit. Wetenschappers en praktijkmensen bezinnen zich op verbeteringen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. In Nederland (en ook in het buitenland) focust de discussie zich op de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers (pm’ers). Daarbij is het opleidingsniveau van de pm’ers een van de discussiepunten.


lees meer

Vve werkt niet? Wat werkt wel? Een CCI-seminar in samenwerking met de gemeente Utrecht over recent vve-onderzoek.

2014 - Aanmelden kan niet meer


PM'ers maken het verschil. Het recent verschenen onderzoek 'Pilot in gemengde groepen 2007-2010' van Annika de Haan, Paul Leseman en Ed Elbers (afdeling orthopedagogiek Universiteit Utrecht) heeft laten zien dat het uitvoeren van vve-activiteiten zoals interactief voorlezen, gesprekken voeren, begeleide fantasiespelactiviteiten, telspelletjes doen, meten en wegen aantoonbaar effect heeft op kinderen. Tegelijkertijd toont dit Utrechtse onderzoek ook aan dat het al of niet getraind zijn in een vve-methode niet het verschil uitmaakt.


lees meer

De pedagogisch medewerker bepaalt de kwaliteit, MITS...!

2014 - Aanmelden kan niet meer


De kwaliteitsdiscussie binnen de kinderopvang is in volle gang. Met de conferentie 'De pedagogisch medewerker bepaalt de kwaliteit, MITS!' wil CCI de kwaliteitsdiscussie een kwalitatieve wending geven. Centraal op deze conferentie staan de bevindingen uit het Europese CoRe-onderzoek naar de vereiste competenties voor voorzieningen en professionals in de kinderopvang. Het onderzoek is uitgevoerd in 17 Europese landen door de Universiteit Londen en Gent in samenwerking met drie Europese netwerken. Het CoRe-onderzoek meldt dat de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen niet puur afhankelijk is van de competentie van de medewerkers, maar van competente medewerkers in een competent systeem (organisatie). Werken in een competent systeem verhoogt de kwaliteit van de individuele professional. Het competente systeem komt tot stand in de relaties tussen individuen, teams, instellingen en de bredere context.