Bestuur CCI

Anke van Keulen


| Voorzitter
| Algemeen coördinator | projecten
| M: (+31)612 036 341
| Stuur een e-mail

'CCI maakt internationale kennis en ervaring toegankelijk voor de Nederlandse professionals en omgekeerd: Nederlandse kennis uitdragen naar het buitenland.'

Lonneke van Dijk


| Bestuurslid
| Projecten
| M: (+31)644720200

| Stuur een e-mail

'ChildCare International inspireert de kinderopvang en het basisonderwijs door onderzoek, innovaties en praktijkvoorbeelden uit het buitenland (en Nederland) te delen met elkaar. Leren van en met elkaar biedt nieuwe inzichten en inspiratie voor de eigen praktijk.'

Ed Hoekstra


| Secretaris
| Coördinator reizen | Projecten
| M: (+31)618 463 112
| Stuur een e-mail

'CCI brengt mensen en culturen bij elkaar, waardoor nieuwe (kennis)netwerken en inzichten ontstaan.'

Ruth de Waal


| Penningmeester
| Projecten
| M: (+31)651 273 222

| Stuur een e-mail

'Een kind ontwikkelt zich altijd in relatie tot de ander en de wereld om zich heen. Deze wereld is groot en veel factoren hebben invloed. Daarom is het belangrijk dat wij verder kijken dan onze eigen bubbel en leren van de ervaringen en het onderzoek in andere landen.'

Saskia van Schaik


| Bestuurslid
| Projecten
| M: (+31)614 886 667

| Stuur een e-mail

Simon Hay


| Bestuurslid
| Projecten
| M: (+31)621 807 252

| Stuur een e-mail

'CCI belicht actualiteiten in de kinderopvang vanuit internationaal perspectief. Een andere invalshoek kiezen helpt om buiten de bestaande kaders te denken en te innoveren.'

Tonny van de Berg


| Bestuurslid
| Reisbegeleider | Projecten
| M: (+31)621 995 278
| Stuur een e-mail

'Over de grens kijken naar opvang en onderwijs verlegt je eigen grenzen. Dit is wat mij boeit en wat ik ook anderen wil laten zien. En dit is precies de kerntaak van ChildCare International: wat kunnen we leren van onze buren over wat belangrijk is voor jonge kinderen.'