Ruth de Waal: ‘Samen-Spel’ in de kleuterleeftijd

Het belang van een goede relatie tussen volwassene-kind interacties bij kleuters met externaliserend gedrag

Ik werd nieuwsgierig naar deze interventiemethode door een berichtje op de site van het NRO, dat Hogeschool iPabo op dit moment een onderzoek doet dat voortbouwt op internationaal onderzoek naar Playing-2-gether (in class). Het gaat hierbij om jonge kinderen met ‘moeilijk’ gedrag.
Het is een methodiek voor interventie en preventie, waarin de leerkracht (en in het geval van de kinderopvang kan dat ook de  pedagogisch medewerker zijn) meespeelt met kleuters  in vrij spel met inzet van de sensitieve interactie-strategieën.

In het onderwijs en de kinderopvang komt storend gedrag van kinderen voor, zoals ongehoorzaam zijn, onbeleefd, andere kinderen pijn doen. Van externaliserend gedrag wordt gesproken wanneer telkens dezelfde kleuter zich storend blijft gedragen op een manier die niet past bij zijn leeftijd. Het is dan geen onschuldige dwarsigheid meer en uit onderzoek blijkt dat veel kinderen er niet vanzelf overheen groeien. Het kan zelfs grote gevolgen hebben in de loop van zijn leven, omdat het zijn  relaties met anderen negatief beïnvloedt..

Effectieve manieren

Voor leerkrachten en voor pedagogisch medewerkers is het goed om op de hoogte te zijn van aantoonbaar effectieve manieren waarop je spelenderwijs, op een ondersteunende en niet veroordelende manier om kunt gaan met dit ‘moeilijk’ gedrag van kleuters. De methode werkt en de onderzoekers in het bijgevoegde artikel pleiten ervoor dit op zo jong mogelijke leeftijd in te zetten.Op de KU Leuven (Belgie) is al eerder onderzoek gedaan naar deze kinderen en de effectiviteit van de methode Samen-Spel.

Lees verder

Beschrijving in de projectdatabase van NWO: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/moeilijk-gedrag-van-jonge-kinderen-op-school-bouwen-aan-een-positieve-relatie
Artikel:
Samen-Spel – Vancroeyveldt, C. Universiteit Leuven