Werkbezoeken aan Nederland

Werkbezoeken aan Nederland: bezoeken van buitenlandse aanvragers.

Zomer 2016 bezoekt een groep professionals uit Lille een aantal kindercentra van Kober in Breda.

De buitenruimten in het algemeen en de buiten bso maakten grote indruk. In Frankrijk zijn zulke strenge veiligheidseisen, daar kan dit allemaal niet.

Eind oktober 2015 bezoekt een groep van 45 leerkrachten uit Tjechie scholen in Utrecht en Diemen

Zij wilden ervaringen uitwisselen over opleidingen.

Begin november 2015 bezoekt een kleine groep uit Berlijn scholen in Maassluis, Vlaardingen en Diemen

Zij waren op zoek naar voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.