Uitwisselprogramma’s

Uitwisselprogramma's: een vervolg op een reis kan zijn dat er een uitwisseling van managers en/of pm-ers en/oj leerkrachten wordt georgansieerd tussen een Nederlandse en een buitenlandse organisatie.