Samen op studiereis

Martijn van der kroef

‘Wat het effect kan zijn van een gezamenlijke studiereis moet je niet onderschatten’, zegt Martijn van der Kroef, directeur-bestuurder van KinderRijk, de grootste kinderopvangorganisatie in Amstelveen (dagelijks 3000 kinderen in dagopvang en bso). Martijn nam onlangs het initiatief voor een studiereis naar Zweden omdat ze haar ‘studiereiservaring’ (zelf ging ze meerdere malen op studiereis) wilde delen met haar samenwerkingspartners: twee onderwijskoepels in Amstelveen en een muziek- en dansschool. Martijn: ‘De gemeente is jammer genoeg niet meegegaan. De ambtenaren waar wij mee samenwerken, “mochten” niet. Toen de wethouder dat hoorde, was hij not pleased. “Dat is niet bij mij voorbij gekomen”, zei hij. Het is echt jammer dat ze er niet bij waren, want het samen op studiereis gaan, heeft een enorme drive gegeven aan onze samenwerking.  

‘Het is een soort drie-stap’, vertelt Martijn. ‘De bezoeken aan het onderwijs en de kinderopvang in Stockholm hebben ons een heel inspirerende opvoedomgeving laten zien die echt anders is dan bij ons. Omdat je het samen met je samenwerkingspartners meemaakt, kun je je enthousiasme delen. Dan is het een kleine stap naar het uitwisselen van ideeën en zelfs concrete afspraken maken. Na de studiereis heeft de ontwikkeling van een brede school in Amstelveen naar een echt kindercentrum waarin de medewerkers van de basisschool en de kinderopvang als een team samenwerken, een enorme sprong vooruit gemaakt.’

‘Als je zo een paar dagen met elkaar optrekt, kom je er achter dat de beroepsgroepen in het onderwijs en de kinderopvang helemaal niet zo veel van elkaar verschillen. Je hebt de tijd om echt met elkaar in gesprek te gaan en dan blijken onderwijzers en pedagogisch medewerkers dezelfde visioenen te hebben en veel pedagogische ideeën te delen. Uiteindelijk willen ze allemaal hetzelfde: een geweldige opvoedomgeving voor kinderen creëren.’

‘We bezochten een kindercentrum waar leerkrachten en bso-medewerkers de hele dag samenwerken met dezelfde groep kinderen. Hun visie op leren en ontwikkelen – ze spreken over een “leerboom” met vertakkingen en kruinen waar kinderen zelf veel verantwoordelijkheid voor dragen – riep bij onze onderwijsmensen heel veel op. Als mensen echt geraakt worden door een visie, ontstaan er hele intensieve gesprekken over waar ze zich in herkennen en waarin juist niet, en over de vraag of ze deze visie ook kunnen vertalen naar hun eigen situatie.’

‘Ik heb overigens wel een beetje moeten duwen voordat iedereen meeging. Mensen uit het onderwijs zijn niet gewend studiereizen te maken. Kan dat zo maar, in deze tijd? Kost het niet te veel? In de kinderopvang gaan we al langer op reis, omdat de organisatie die de reizen organiseert uit de kinderopvang voortkomt. De “kinderopvangreizen” hebben de afgelopen tien jaar heel veel ontwikkelingen in de kinderopvang in gang gezet. Een voorbeeld is het Berlijnse Bildungsprogramm, dat geïnspireerd heeft tot onze Pedagogische Kaders.’

‘Een studiereis is hard werken. Het programma is behoorlijk intensief. Daarnaast het moet natuurlijk ook leuk en ontspannend zijn. Dat is het elke keer weer. Goed slapen, goed en gezond eten en tussendoor cultuur opsnuiven. Heerlijk.’

 

 

Ghislaine de Brouwer

Ghislaine de Brouwer is directeur van de Stichting Brede School Boxtel. In Boxtel wordt op een bijzondere manier samengewerkt tussen onderwijs, kinderopvang en allerlei andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. De stichting is geïnitieerd door een paar schooldirecteuren die samen tot de conclusie kwamen dat zij behoefte hadden aan een organisatie die de bredeschoolactiviteiten organiseert. Na een voortraject van studie en visieontwikkeling is de stichting opgericht met een structurele subsidie van de gemeente. De drijfveer is het realiseren van een goede opvoedomgeving voor alle kinderen in Boxtel.

Ghislaine: ‘We zijn een kleine organisatie, met nog geen zeven medewerkers. Wij zien een brede school niet als een gebouw maar als een netwerk waarin mensen elkaar weten te vinden en samenwerken. Ons doel is een optimale ontwikkeling van kinderen en daarbij volgen we drie lijnen: sport en gezond gedrag; taalontwikkeling en leesbevordering en kunst- en cultuureducatie. Wij helpen de scholen en hun partners bij het ontwikkelen van hun jaarprogramma. We organiseren het aanbod en begeleiden de stagiaires die de activiteiten uitvoeren.’

‘Ik heb een intensieve baan, erg leuk en uitdagend. Maar, ik ben de enige bredeschoolexpert in Boxtel. Daarom ga ik graag op studiereis. Het brengt me heel veel: inspiratie, nieuwe ideeën, tijd voor reflectie en vooral tijd om ervaringen uit te wisselen met collega’s. Daar neem je in je drukke bestaan normaliter de tijd niet voor.’

‘Ik ben in Berlijn, Londen, Gent en Kopenhagen geweest. Wat ik mooi vond om te zien is dat elke land en elke stad een eigen vraagstelling heeft die op een heel eigen wijze wordt ingevuld. Van de verschillen en overeenkomsten kun je veel leren. Ik ben erg onder de indruk geweest van wat ik gezien en meegemaakt heb. In Kopenhagen vond ik het geweldig om te ervaren dat de landelijk overheid vertrouwen heeft in de gemeenten, de gemeenten in hun onderwijs- en kinderopvangorganisaties en die organisaties op hun beurt weer in de professionaliteit van hun medewerkers. Uiteindelijk leidt dat tot het vertrouwen van de leerkrachten en de opvangmedewerkers in de kinderen. Dat proef je en dat voel je. Kinderen worden er enerzijds heel vrij gelaten en anderzijds aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Je ziet dat het werkt. Tot in de kleinste details, zoals in een kinderdagverblijf waar peuters en kleuters vrij in een boom mogen klimmen, en eruit mogen vallen. Op zo’n moment vraag ik me af waar wij in Nederland mee bezig zijn. We hebben alles met regels en voorschriften zo dichtgetimmerd, zo risicoloos gemaakt. Dat is niet goed voor kinderen. We slaan daarin door. Na zo’n reis weet ik weer wat ik wil doen en ben ik heel erg gemotiveerd om veranderingen in gang te zetten.’

‘Uit Berlijn heb ik meegenomen hoe je als school en kinderopvang de ouders van de kinderen kunt betrekken bij wat er in de school en de opvang gebeurt. Dat heeft enorm veel betekenis voor de kinderen en hun ouders. Geweldig. Een oudergesprekje duurt daar echt langer dan vijf minuten en gaat over veel meer dan alleen de scores en punten. Daar komt de hele ontwikkeling van het kind ter sprake.’

‘Het is ook hard werken, zo’n studiereis. Je trekt van een school naar een kinderdagverblijf, van een bso naar het gesprek met de gemeente. Opvallend vind ik dat je overal zo ontzettend hartelijk wordt ontvangen. Je doet enorm veel indrukken op en je hoort dingen waar je nog lang over nadenkt. Er zijn momenten dat ik helemaal vol zit en ik tijd nodig heb om de informatie te verwerken, anders kan er niks meer bij.’