informatie

Reis voor beleidsmakers over implementatie en huisvesting van extended schools (een soort brede scholen). Reis voor kinderopvang en onderwijs over brede scholen, integratie van kinderen met een beperking en over voorzieningen voor jonge kinderen en hun ouders (ontmoeting, opvang, ondersteuning, gezondheidszorg).

fotogalerij

ervaringen

Londen

ambassadeurs Landelijk Steunpunt brede scholen


21 Londen oktober 2014 21 ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen zijn op studiereis naar Londen geweest om meer te leren over: - De organisatie en samenwerking binnen brede scholen en kindercentra; - De integratie en inclusie van kinderen met een beperking; - Innovatieve ideeën over het leren van kinderen. De bezochte instellingen worden als heel inspirerend ervaren. Men is onder de indruk van de wijze waarop de zorg, opvang, hulp en onderwijs dicht bij elkaar is georganiseerd zowel voor kinderen als hun ouders. De ambassadeurs zijn geïnspireerd door de uitdagende leeromgevingen die ze hebben gezien en door de voorbeelden van inclusief onderwijs en kinderopvang. Ze zijn geraakt door de passie en ambitie van de directeuren van de bezochte instellingen. De ambassadeurs hebben praktische of beleidsmatige zaken meegenomen naar hun eigen instelling, die ze op korte termijn kunnen en willen implementeren. De deelnemers waardeerden de vele mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen tijdens lunches en diners in leuke restaurants en culturele uitstapjes. Kortom een succesvolle reis op alle fronten. Volgend jaar gaan we weer op reis met CCI! Alice Jansen en Tonny van den Berg, adviseurs Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Londen oktober 2014

Alice Jansen en Tonny van den Berg - adviseurs Landelijk Steunpunt Brede Scholen


21 ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen zijn op studiereis naar Londen geweest om meer te leren over: – De organisatie en samenwerking binnen brede scholen en kindercentra; – De integratie en inclusie van kinderen met een beperking; – Innovatieve ideeën over het leren van kinderen. De bezochte instellingen worden als heel inspirerend ervaren. Men is onder de indruk van de wijze waarop de zorg, opvang, hulp en onderwijs dicht bij elkaar is georganiseerd zowel voor kinderen als hun ouders. De ambassadeurs zijn geïnspireerd door de uitdagende leeromgevingen die ze hebben gezien en door de voorbeelden van inclusief onderwijs en kinderopvang. Ze zijn geraakt door de passie en ambitie van de directeuren van de bezochte instellingen. De ambassadeurs hebben praktische of beleidsmatige zaken meegenomen naar hun eigen instelling, die ze op korte termijn kunnen en willen implementeren. De deelnemers waardeerden de vele mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen tijdens lunches en diners in leuke restaurants en culturele uitstapjes. Kortom een succesvolle reis op alle fronten. Volgend jaar gaan we weer op reis met CCI!

____________________________________________________________ 2011 Op verzoek van het netwerkbureau kinderopvang heeft CCI een reis georganiseerd met als thema de wijze waarop het concept van extended schools wordt geïmplementeerd in de praktijk. Vier zeer verschillende scholen zijn bezocht. Daarnaast hebben we lezingen gekregen over het Engelse kinderopvangsysteem in vergelijking met het Nederlandse systeem; over het programma van de extended school door het ministerie. Voor een kinderopvangorganisatie die op reis ging met zijn partners uit het onderwijs heeft CCI een reis georganiseerd over de samenwerking tussen buitenschoolse opvang en onderwijs, bijzondere vormen van BSO en KDV

Londen oktober 2014

Alice Jansen en Tonny van den Berg - adviseurs Landelijk Steunpunt Brede Scholen


21 ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen zijn op studiereis naar Londen geweest om meer te leren over: – De organisatie en samenwerking binnen brede scholen en kindercentra; – De integratie en inclusie van kinderen met een beperking; – Innovatieve ideeën over het leren van kinderen. De bezochte instellingen worden als heel inspirerend ervaren. Men is onder de indruk van de wijze waarop de zorg, opvang, hulp en onderwijs dicht bij elkaar is georganiseerd zowel voor kinderen als hun ouders. De ambassadeurs zijn geïnspireerd door de uitdagende leeromgevingen die ze hebben gezien en door de voorbeelden van inclusief onderwijs en kinderopvang. Ze zijn geraakt door de passie en ambitie van de directeuren van de bezochte instellingen. De ambassadeurs hebben praktische of beleidsmatige zaken meegenomen naar hun eigen instelling, die ze op korte termijn kunnen en willen implementeren. De deelnemers waardeerden de vele mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen tijdens lunches en diners in leuke restaurants en culturele uitstapjes. Kortom een succesvolle reis op alle fronten. Volgend jaar gaan we weer op reis met CCI!

____________________________________________________________ 2011 Op verzoek van het netwerkbureau kinderopvang heeft CCI een reis georganiseerd met als thema de wijze waarop het concept van extended schools wordt geïmplementeerd in de praktijk. Vier zeer verschillende scholen zijn bezocht. Daarnaast hebben we lezingen gekregen over het Engelse kinderopvangsysteem in vergelijking met het Nederlandse systeem; over het programma van de extended school door het ministerie. Voor een kinderopvangorganisatie die op reis ging met zijn partners uit het onderwijs heeft CCI een reis georganiseerd over de samenwerking tussen buitenschoolse opvang en onderwijs, bijzondere vormen van BSO en KDV

Londen oktober 2011

Yvette Vervoort - projectleider Netwerkbureau kinderopvang


21 Op verzoek van het netwerkbureau kinderopvang heeft CCI een reis georganiseerd met als thema de wijze waarop het concept van extended schools wordt geïmplementeerd in de praktijk. Vier zeer verschillende scholen zijn bezocht. Daarnaast hebben we lezingen gekregen over het Engelse kinderopvangsysteem in vergelijking met het Nederlandse systeem; over het programma van de extended school door het ministerie.