informatie

Goede samenhang tussen opvang en onderwijs, gastouderopvang onder verantwoordelijkheid van de gemeente en krimp op het platteland. Finland scoort goed in het zogenaamde PISA onderzoek. Dat zijn de vergelijkingscijfers van resultaten van 15-jarigen op verschillende vakken van onderwijs. Interessant is, hoe de verbinding is tussen leren en vrije tijd ( onderwijs en BSO) in Finland en wat dat zou kunnen betekenen voor Nederland. Finland heeft echter ook een goed systeem voor overgang van en samenhang tussen kinderopvang en basisonderwijs. Ook kent Finland op het platteland buiten Helsinki een uitgewerkt systeem van gastouderopvang onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Tenslotte speelt in Finland op het platteland ook zeer sterk de problematiek van de “krimp” en de gevolgen voor kinderopvang en onderwijs. Als extra: Helsinki is een nog nauwelijks ontdekte maar zeer mooie en interessante stad.

fotogalerij