Kennismaking met de Franse kinderopvang.

Thema’s:

  • Kindercampus: cluster van kind voorzieningen
  • Flexibiliteit in de opvang en ondersteuning van gezinnen
  • Rol van de kinderopvang in achterstandswijken
  • Kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool

Frankrijk is er in geslaagd het geboortecijfer flink te laten stijgen onder andere door steun aan gezinnen met jonge kinderen en door een breed aanbod van toegankelijke kinderopvang voorzieningen. Deze variëren van crèches, gastouders, opvang aan huis, speelgroepen, opvang op school en op aparte centra en combinatievoorzieningen. Wat kunnen wij leren van de oplossingen die in Frankrijk worden geboden?

Kenmerkend voor Frankrijk is dat kinderen vanaf het moment dat ze zindelijk zijn naar de kleuterschool mogen gaan. Die is gratis. Wat houdt zo’n kleuterschool nu in en op welk wijze verschilt deze van ons kinderdagverblijf en de onderbouw van de basisschool.

De ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen is een zeer belangrijk uitgangspunt in het aanbod van voorzieningen. Ouders kunnen daar zeer flexibel gebruik van maken. Wat betekent deze flexibiliteit voor de groepsstabiliteit? In achterstandswijken heeft de kinderopvang ook een duidelijke welzijnsfunctie als het om ondersteuning gaat.

Ouderparticipatie speelt een belangrijke rol in de opvang. Dat blijkt uit het grote aantal kindercentra dat door ouders is opgezet en wordt bestuurd.

Naast al deze interessante voorzieningen bezoeken we ook het historische Lille.

 

Praktische informatie
Dit bezoek zal plaatsvinden van zondagavond tot dinsdagavond. De reis is bestemd voor directeuren/managers, pedagogen en beleidsmedewerkers en adviseurs. Bij de bezoeken zal een tolk aanwezig zijn.

We reizen in een luxe VIP touringcar. Vertrek vanaf Utrecht. De geraamde kosten bedragen  € 740 op basis van een eenpersoonskamer (reductie tweepersoonskamer bedraagt € 75). In deze prijs zit alles inbegrepen behalve de drankjes en uw persoonlijke uitgaven. Totaal aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 22.

aanmelden voor 21 maart 2017

Programma op hoofdlijnen (onder voorberhoud):

  • Een inleiding over het Franse systeem van kinderopvang en onderwijs
  • Bezoek aan een kleuterschool (Ecole Maternelle)
  • Bezoek aan een nieuwe crèche die in het bezit is van een coöperatie met zeer uiteenlopende leden, bijzondere werkwijze, prachtig gebouw.
  • Bezoek aan kindercampus in een klein stadje op het Franse platteland. Deze campus bestaat uit een kleuterschool, een multi-acceuil (KDV en speelgroep) en een voorziening voor gastouders in 1 gebouwtje, een splinternieuw gebouw voor de dansschool waarin ook de BSO is gehuisvest, de bibliotheek en de muziekschool, het consultatiebureau/inspectie. Alle voorzieningen bevinden zich vlak bij elkaar.
  • Bezoek aan een halte-garderie (combinatie van een kinderdagverblijf met de mogelijkheid je kind voor een uur achter te laten) in een achterstandswijk. Deze voorziening werkt nauw samen met de lokale kleuterschool. Kinderen die nog niet schoolrijp zijn, gaan eerst naar de crèche om de taal te leren en om te socialiseren..
  • Rondwandeling door het centrum en door het middeleeuwse Vieux Lille.