Het 20-puntenplan voor kinderschapsvorming

publicaties_20-puntenplan-Kinderschapsvorming

Op de conferentie Kinderschapsvorming in september 2007 stonden vijf thema’s centraal en zijn in kleine groepen bediscussieerd: pedagogiek, ouders, samenwerking, opleidingen en faciliteiten en randvoorwaarden. Deze vijf thema’s werden in een bijeenkomst met experts die voorafging aan de conferentie geïdentificeerd als zeer relevant in de discussie over op welke wijze kinderopvang ingezet kan worden als instrument voor burgerschapsvorming. Dit heeft geleid tot een twintigpuntenplan. Dit 20-puntenplan werd een jaar later, samen met de pas verschenen publicatie Kinderschapsvorming, aangeboden aan het ministerie van OCW. De 20 punten kunnen beschouwd worden als een eerste concrete aanzet tot een verdere discussie met en tussen professionals, ouders, beleidsmakers en de politiek. Ze zijn steeds voorzien van een toelichting die verduidelijkt waarom de stellingen geformuleerd zijn zoals ze hier staan.

 

Aangeboden aan het ministerie van OCW
Door: Trude Maas-de Brouwer (voorzitter Bernard van Leer Foundation)
Klik hier voor een pdf van het 20-puntenplan