Wat kunnen we betekenen voor onze 10- tot-14 jarigen?

Tieners lijken een verloren groep als het gaat om buitenschoolse opvang. Dat is echt heel jammer want tieners hebben ook, of misschien wel juist, ondersteuning en aandacht nodig. Tieners, pubers, leven in de tussenwereld tussen kindertijd en volwassenheid. De ontwikkelingen in hun lichaam en brein vragen veel energie en dat maakt hen kwetsbaar. Tegelijkertijd gaan basisscholen tegenwoordig vaak al rond 14.00 of 14.30 uur uit. Als de oudere kinderen of de jongste tieners zich niet meer thuis voelen op de bso, blijft er weinig voor hen over dan alleen thuis te zijn.

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven

  • Wat zijn de ontwikkelingstaken van tieners en wat zijn de bijbehorende opvoedtaken en -verantwoordelijkheden van de volwassenen?
  • Hoe kan de kinderopvang/buitenschoolse opvang bijdragen aan de ontwikkeling van tieners/pubers en ervoor zorgen dat zij niet tussen wal en schip vallen?

Sprekers / programma

Dr. Jiska Peper , universitair hoofddocent, Universiteit Leiden.
Jiska Peper doet in het Brain and Development Onderzoekscentrum onderzoek naar de zich ontwikkelende hersenen, hormonen en gedrag in kinderen, pubers en jong volwassen. In dit seminar vragen we haar te vertellen over de ontwikkelopdrachten waar pré-pubers en pubers voor staan en wat wij als volwassenen kunnen doen om hen daarbij te ondersteunen.

Mike Menke, pedagogisch coördinator Erika Mann Grundschule in Berlijn
In Berlijn zijn basisscholen verplicht gedurende de hele dag voor alle kinderen een aanbod te ontwikkelen. Ook voor de oudste kinderen ofwel de jongste pubers. De Erika Mann Grundschule is erin geslaagd een een pedagogisch verantwoord en breed aanbod te ontwikkelen waardoor ook de jongste tieners met plezier de hele dag op school verblijven.
We vragen Mike te vertellen op welke uitgangspunten het aanbod van de Erika Mann Grundschule is gebaseerd en hoe dit aanbod aansluit bij de ontwikkelopdrachten van tieners zoals door Jiska Peper beschreven.

Trees Daas, Leidinggevende van Tienercentrum Tiens – Stichting Kinderopvang Naarden-Bussum
Ook in Nederland wordt er extra aandacht besteed aan de groep jonge tieners. Op Tienercentrum Tiens van Stichting Kinderopvang Naarden-Bussum komen kinderen van 10 tot 16 jaar, uit vrije wil en met veel plezier. Het geheim schuilt in de benadering van de tieners vanuit de erkenning van hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijk, zoals dat ook thuis gebeurt. De groepsruimtes en activiteiten zijn volledig afgestemd op de tienerleeftijd. De pedagogisch medewerkers bij Tiens zijn speciaal opgeleid om tieners te begeleiden.
We vragen Tiens te vertellen waar volgens hen de sleutel tot succes ligt in het ontwikkelen van een aanbod voor (jonge) tieners. 

Doelgroep

Beleidsmakers, pedagogen, pedagogisch coaches, managers, tienerwerkers, onderwijskundigen en adviseurs in de kinderopvang/buitenschoolse opvang en het basisonderwijs.