Seminar: Peuters en kleuters in het ikc 

Naar een nieuw aanbod voor 3 tot 6 jarigen in het Integraal Kind Centrum (IKC)
Woensdag 27 november van van 9:30 tot 13.15 uur, Utrecht

Dit seminar is VOLGEBOEKT

Er ontstaan steeds meer kindcentra waarin pm’ers en kleuterleerkrachten intensief samenwerken rondom de kinderen van 3 (2,5) tot 6 jaar. De peuteropvang en groep 1 en 2 van het onderwijs en de buitenschoolse opvang worden daarbij (deels) samengevoegd. Dat is niet verwonderlijk. Deze leeftijdsgroep past goed bij elkaar. De kinderen ontwikkelen zich in deze fase op basis van spel en ontdekken, het informele leren. Zowel peuters als kleuters doen dit. 
Vanuit welke visie creëren wij ruimte voor een brede ontwikkeling bij deze leeftijdsgroep? Gaan we peuters voorbereiden op groep 1, zoals we nu veelal doen met kleuters voor te bereiden op groep 3, rond sterk geformuleerde doelen en leerlijnen? Of nemen we de autonome ontwikkeling van de kinderen als uitgangspunt, en breiden we de aanpak van informeel leren uit naar groep 1 en 2? Met andere woorden: hoe kunnen we de verbinding tot stand brengen in het informele leren voor kinderen van 3 tot 6 jaar?
En kunnen we lessen leren uit de vorming van het basisonderwijs in 1985, waarin het verbinden van de eerste klas met de kleuterschool een belangrijke doelstelling was? Zijn we daarin geslaagd?
In onder meer Scandinavische landen is het vanzelfsprekend dat kinderen van 3 tot 6 jaar bij elkaar zitten in de opvang/voorschool en zich in een informele setting ontwikkelen. In Finland gaan kinderen pas op de leeftijd van 7 jaar naar school. 
In Denemarken is onlangs in de wet opgenomen dat kinderdagverblijven geen school (preschool) zijn, maar een aparte entiteit, waarin op een andere manier met kinderen wordt gewerkt dan op school. 

In dit seminar willen wij de visie van Denemarken laten zien op het gewenste aanbod voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar. Wat kunnen wij leren van Denemarken en wat van een Nederlands IKC met ruime ervaring op dit gebied? Wat kan de wetenschap ons vertellen over het gewenste aanbod? Welke strategische, bestuurlijke en inhoudelijke keuzes zijn nodig voor een goed verbindend aanbod voor 3 tot 6-jarigen?

Sprekers

Rikke Wettendorf, BUPL Denemarken/ Kopenhagen.
Rikke gaat in op de doelstellingen en werkwijze voor de groep 3 tot 6-jarigen in de Kinderopvang in Denemarken. De Deense overheid erkent dat de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar zeer belangrijk is. Ze wil middels een goed aanbod van opvang de sociale ongelijkheid terugdringen. Daarom is er meer aandacht voor het opheffen van achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. In 2018 is er een nieuwe wet op de kinderopvang van kracht. Er is een nieuw curriculum gekomen op basis waarvan de centra een pedagogisch leerplan moeten ontwikkelen. Spel is het centrale punt in de opvang en niet leren. Kinderen leren al spelend. De kinderdagverblijven zijn geen voorscholen maar een aparte entiteit. 

Nicole Hanegraaf, Delta-onderwijs Nederland
Nicole was directeur van IKC De Ontdekking in Oosterhout. Zij heeft daar een sluitend aanbod gerealiseerd voor kinderen van 3 tot 6 jaar, waarbij zij creatief te werk is gegaan. Op dit moment is ze clusterdirecteur bij Delta-onderwijs. Daar begeleidt ze andere directeuren bij de vorming van IKC’s. Daarbij schuwt ze onorthodoxe werkwijzen niet.
Nicole vertelt hoe we, ondanks onze wet- en regelgeving, een aanbod kunnen creëren voor deze leeftijdsgroep. Voorop staat de ontwikkeling van kinderen, wat is er voor nodig en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk organiseren. 

Prof. Paul Leseman, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht.
Paul Leseman reflecteert op de bovenstaande presentaties en geeft aanvullingen over wat bekend is uit de wetenschap over het gewenste aanbod voor deze groep. Hij stelt vragen aan het publiek en aan de sprekers en zorgt voor discussie.

Doelgroep

Iedereen die bij ikc-ontwikkeling betrokken is: bestuurders, managers, pedagogen kinderopvang, directeuren basisscholen, onderbouwcoördinatoren, adviseurs, beleidsmakers.

Praktisch

Datum: woensdag 27 november 2019 van 10.00 (inloop vanaf 9:30 uur) tot 13.15 inclusief lunch 
Locatie: Bollenhofsestraat 138-A 3572 VT Utrecht Routebeschrijving
Kosten: € 130,= incl. lunch en BTW.
Aantal deelnemers: 50. 

Inschrijven

Schrijf u in op ons inschrijfformulier. U krijgt meteen een bevestiging. De factuur kunt u tegemoetzien uiterlijk een week voor aanvang van het seminar.