Welke ondersteuning is er voor de de pedagogische coach?

De pedagogische coach is sinds 1 januari van dit jaar – de datum waarop de IKK-maatregel is ingegaan – niet meer weg te denken uit de kinderopvang. Een van de taken van de pedagogische coach is het het ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij vertalen van de pedagogische theorie en het pedagogisch beleid naar de praktijk. Welke methodieken en tools staan de pedagogische coach hierbij ter beschikking en wat kunnen we leren uit het buitenland?

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven

In dit seminar gaan we in op de vraag hoe kunnen pedagogische coaches:

  • de medewerkers begeleiden bij het spel van kinderen?
  • in samenwerking met onderzoekers en de pedagogisch medewerkers vormen van praktijkonderzoek toepassen?
  • in hun coaching de relatie leggen tussen theorie en praktijk?
  • de pedagogisch medewerkers begeleiden in het toepassen van nieuwe kennis uit deskundigheidsbevordering (permanent leren) in de praktijk.

Sprekers

We hebben de volgende sprekers uitgenodigd:

  • Milda Bredikyte is werkzaam aan de Universiteit van Litouwen en publiceerde omlangs in samenwerking met professor Pentti Hakkarainen over The Adult as a Mediator of Development in Children’s Play (in the Cambridger Handbook of Play). Milda studeerde in Finland en Litouwen filosofie, onderwijs en sociale wetenschappen. Zij was ook regisseur van drama en poppentheater in Sint Petersburg in Rusland. Zij werkt als onderzoeker aan de Litouwse Universiteit bij het Laboratory of Play Research.
  • Elly Singer werkte als pedagoog en psycholoog aan de universiteit van Utrecht en Amsterdam. Zij is internationaal bekend van haar onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kindercentra. Zij is auteur van o.a. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. In haar huidige onderzoek interviewt zij internationale pioniers op het gebied van kinderopvang waarbij het doen van praktijkonderzoek en de relatie tussen theorie en praktijk centraal staat.
  • Marianne Krabben, pedagogisch coach en Imke Ermers, beleidsmedewerker pedagogiek, verzorgen een korte inleiding over hoe KION de relatie tussen het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk vorm geeft met behulp van pedagogische coaches.

Bestemd voor

Pedagogisch beleidsmedewerkers, pedagogisch coaches, managers.

Praktisch

Datum: vrijdag 12 april 2019, van 10.00 – 13.15 uur, incl. lunch (inloop 9:30 uur)
Locatie: Bollenhofsestraat 138a (achter de kerk), 3572 VT Utrecht
Aantal deelnemers: max. 50
Voertaal: deels Engels, vertalers aanwezig. U kunt Nederlandssprekend deelnemen aan de discussie.

jong volwassen die kijken naar ipad