Ouderbetrokkenheid

Waar, wanneer, prijs
Datum: vrijdag 20 april 2018 van 9.15 tot 13.30 uur, inclusief lunch
Locatie: Bollenhofsestraat 138a (achter de kerk), 3572 VT Utrecht. Routebeschrijving
Kosten: € 130,00 incl. lunch en btw

Inschrijven
Inschrijven doet u op ons inschrijfformulier

De Onderwijsraad noemt al in 2002 dat de betrokkenheid van ouders de kwaliteit van kinderopvang verhoogt. De betrokkenheid en inspraak van ouders krijgt sinds de invoering van de wet IKK per 1 januari 2018 nog een extra dimensie.
We zoeken naar inspiratie voor de verdere ontwikkeling van ouderbetrokkenheid in Nederland. We willen verkennen welke mogelijkheden en ervaringen er in het buitenland en in Nederland zijn in het kader van ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen we ouders de plek geven die ze verdienen en op welke wijze draagt dit bij aan de kwaliteit van onze kinderopvang?

​Dit seminar krijgt een vervolg met een bezoek aan een of meer inspirerende locaties in het buitenland. Als vervolg daarop willen we de opgedane kennis en ervaringen uitwerken in een aantal locaties in Nederland. Tenslotte evalueren we alle opgedane ervaringen tijdens een ‘verdiepingsdag’. Deze combinatie van activiteiten over hetzelfde onderwerp is een nieuwe activiteit van ChildCare International. We noemen dat een CCI-LAB. Aan het begin van het seminar is er een nadere toelichting op het LAB.

Voor wie?
•  leidinggevenden, ​beleid-en kwaliteitsmedewerkers en coaches in de kinderopvang;
•  docenten mbo;
•  adviseurs en trainers.

Programma

Vanaf 9.15 uur
Inloop en registratie met koffie en thee

9.45 uur
Welkom en toelichting op het LAB en toelichting op het programma
Yvette Vervoort en Margriet Hofstee, beiden bestuurslid CCI

10.00 uur
Het belang van succesvolle ouderbetrokkenheid in de kinderopvang: waarom, hoe en wat?
Peter de Vries, CPS project en procesbegeleider ouderbetrokkenheid 3.0 

10.45 uur
Pauze

11.00 uur

Met vallen en opstaan realiseren van ouderbetrokkenheid. Voorbeelden van ouderbetrokkenheid van Elbkinder, Hamburg. Deze presentatie is in het Engels.
James Desai, Leiter Beratungsabteilung Elbkinder Hamburg

12.00 uur
Discussie en afronding
Yvette Vervoort en Margriet Hofstee

12.30 uur
Lunch

Zie ook onze website: www.childcareinternational.nl
Heeft u vragen? U kunt ons ook e-mailen

Stichting Kinderopvang Internationaal / Childcare International (CCI) is een Nederlandse organisatie die zich ten doel stelt de internationale uitwisseling van kennis en ervaring omtrent kinderopvang/educatieve voorzieningen voor jonge kinderen te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.