Hoe gebruik je media en ICT toe voor het jonge kind

ICT en de nieuwe media bieden veel mogelijkheden bij allerlei vormen van ontwikkelen, spelen en leren. Tegelijkertijd roept het gebruik veel vragen en onzekerheid op: wat leren kinderen ervan, wat zijn de risico’s, wat vraagt het van de professionals?

ICT en media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van jonge kinderen. Jonge kinderen (1-4 jaar) zijn gemiddeld 37 minuten per dag met een tablet bezig. Vroeg beginnen met mediaopvoeding is dus noodzaak; ook in voorzieningen voor het jonge kind.
In Engeland heeft 80 % van de nurseries (kleuterscholen voor kinderen van 3 tot 6 jaar) excellente ict-voorzieningen. Het gebruik van ict is een vereiste in het early years curriculum. The Early Years Foundation Stage, die namens de overheid standaarden ontwikkelt voor leren, ontwikkeling en zorg voor voorzieningen voor jonge kinderen, is van mening dat kinderen in contact moeten komen met alledaagse technologie en gebruik moeten maken van ict en programmeerbaar speelgoed. Dit is voor CCI de reden om een spreker uit Engeland uit te nodigen.
Hoe kunnen ict en mediagebruik verankerd worden in het pedagogisch beleid, zodat er sprake is van bewuste mediaopvoeding?

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven

  • Waarom toepassing van ict? Wat zijn de pedagogische voor- en nadelen? Welk onderzoek is beschikbaar?
  • Hoe kan ict worden toegepast in de kinderopvang en de onderbouw van het basisonderwijs? Hoe is de praktijk?
  • Wat zijn de consequenties van toepassing van ict: op de ontwikkeling van kinderen, het groepsproces, het spel? Wat zijn effecten op sociaal/emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen? Hoe kunnen ict en mediagebruik worden verankerd in het pedagogisch beleid?
  • Wat vraagt toepassing van ict van de professionals om ict pedagogisch in te zetten in het spelend leren van de kinderen? Welke competenties hebben zij nodig?
  • Welke rol kunnen de professionals nemen in het contact met ouders over goed gebruik van ict en media door het jonge kind?

Doelgroep

Beleidsmakers, pedagogen, managers, onderwijskundigen en adviseurs in de kinderopvang en het basisonderwijs.
Internationaal onderzoek toont aan dat ict kan bijdragen aan het ontwikkelen en leren van: creativiteit, probleemoplossing, speels gebruik van technologie, taal, visueel en beeldend gebruik van taal, rekenen en muziek.

Onder welke voorwaarden leren kinderen van ict?
♦ De aanpak moet aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen;
♦ De aanpak moet het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren en hun creatieve denken ontwikkelen;
♦ De enige die hieraan kan bijdragen is een competente professional.

Wat zijn veelgehoorde risico’s?
♦ Gezondheidseffecten (veel zitten, ogen door te veel scherm, et cetera)
♦ Belemmering van cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling
♦ Confrontatie met schadelijke beelden
♦ Nieuwe technologie verdringt andere belangrijke leer- en speelervaringen.
Onderzoek meldt dat deze risico’s worden geminimaliseerd als competente volwassenen/ professionals zorgen voor de integratie van ict in de reguliere activiteiten.

 Programma

09.30 – 10.00 inloop met koffie en thee

10.00 – 10.10 welkom, Anke van Keulen, voorzitter CCI

10.10 – 10.55 Ict en mediagebruik in voorzieningen voor 3- tot 6-jarigen in Engeland, Harriët Price

10.55 – 11.30 Ict en het versterken van sociale competenties van kinderen, Dorian de Haan en Els Schellekens

11.30 – 11.45 Pauze

11.45 – 12.15 Mediagebruik in de kinderopvang, Denise Bontje

12.15 – 12.45 Discussie en afsluiting

12.45 – 13.15 Lunch

Sprekers

Harriet Price, deskundige op het gebied van het jonge kind in Groot-Brittannië, zij schreef: The Really Useful Book of ICT in the Early Years. Harriet Price studeerde aan de universiteit van London, was directeur van grote kinderopvangorganisaties en is adviseur en trainer op het gebied van ict met jonge kinderen.

Dr Dorian de Haan en Els Schellekens over theorie en praktijk van het werken met ict aan de versterking van sociale competenties van kinderen. Dorian de Haan was werkzaam aan de universiteit van Utrecht en Hogeschool InHolland. Samen met Els Schellekens, werkzaam als ontwikkelaar van projecten over diversiteit en taaleducatie, schreef zij ‘Onze klas, mijn wereld’, over gebruik van ICT in groep 1-4 van de basisschool.

Drs. Denise Bontje over mediaopvoeding in voorzieningen voor het jonge kind. Denise heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het thema media en jonge kinderen. Als zelfstandige (@dmaakthetbont) wil zij professionals inspireren om te kijken wat kinderen en ouders nodig hebben om meer balans te creëren tussen online en offline spel.

Samenvatting van: The really useful book of ICT in the Early Years

Practitioners and students wishing to know how very young children develop an awareness of ICT will find this text invaluable. ICT has arguably one of the biggest impacts on every-day 21st century life, so its inclusion in the Early Years Foundation Stage curriculum reflects the need to encourage forward-looking practice in classrooms and nurseries. This book enables you to help young children develop their knowledge, understanding and skill in the use of ICT, with chapters from contributors with a wide range of practical experience. Full of ideas and new thinking, this practical guide shows you how to: promote independence in children’s use of ICT through resources like digital cameras and role-play toys. explore the nature of creativity through ICT, using it to support the more traditional areas of art, music, dance and writing use ICT to enhance the physical and sensory aspects of outdoor learning experiences. harness the potential of ICT in reaching children with a variety of different learning needs, particularly those with profound and multiple learning difficulties, or autistic spectrum disorders. value children’s home experiences of ICT and build on what they already know, and how to work with parents in developing their child’s ICT capability. ICT can underpin all areas of learning for young children; this highly practical, inspirational and informative text is therefore relevant to all practitioners and students training in Early Years education.