Lille 23 tot 25 september 2020

Frankrijk is er in geslaagd het geboortecijfer flink te laten stijgen onder andere door steun aan gezinnen met jonge kinderen en door een breed aanbod van toegankelijke kinderopvang voorzieningen. Deze variëren van crèches, gastouders, opvang aan huis, speelgroepen, opvang op school en op aparte centra en combinatievoorzieningen. Er zijn veel centra waarin kindvoorzieningen zijn gecombineerd en die een duidelijke wijk- of dorpsfunctie hebben. Wat kunnen wij leren van de oplossingen die in Frankrijk worden geboden?

De ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen is een zeer belangrijk uitgangspunt in het aanbod van voorzieningen. Ouders kunnen daar zeer flexibel gebruik van maken. Wat betekent deze flexibiliteit voor de groepsstabiliteit? In achterstandswijken heeft de kinderopvang ook een duidelijke welzijnsfunctie als het om ondersteuning gaat.
Ouderparticipatie speelt een belangrijke rol in de opvang. Dat blijkt uit het grote aantal kindercentra dat door ouders is opgezet en wordt bestuurd.
Naast al deze interessante voorzieningen bezoeken we ook het historische Lille.

Thema’s:

 • De sociale rol van de kinderopvang in achterstandswijken.
 • Kindercampus: cluster van kindvoorzieningen.
 • Ouderbetrokkenheid bij kindvoorzieningen.
 • Flexibiliteit in de opvang en ondersteuning van gezinnen.

Praktische informatie

 • De reis is bestemd voor directeuren/managers, pedagogen, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers en adviseurs. Bij de bezoeken zal een tolk aanwezig zijn.
  Vertrek op woensdag 23 september om 18.00 uur vanaf Utrecht. Terug op vrijdagavond om 19.00 uur.
 • Vervoer per luxe VIP-touringcar. Overnachting in 3-sterren-hotel in het centrum van Lille op basis van eenpersoonskamers.
 • In de reis zijn inbegrepen: 2 overnachtingen, vervoer, 2 x ontbijt; 2 x lunch en 1 x diner, broodjes terugreis, kosten tolk, deskundige reisleiding.
 • De geraamde kosten bedragen € 815,-.
 • Reductie tweepersoonskamer bedraagt € 40.- pp.
 • Totaal aantal deelnemers: minimaal 16, maximaal 20.

Programma op hoofdlijnen:

 • Een inleiding over het Franse systeem van kinderopvang en onderwijs
 • Bezoek aan een nieuwe crèche die in het bezit is van een coöperatie met zeer uiteenlopende leden, bijzondere werkwijze, prachtig gebouw.
 • Bezoek aan kindercampus in een klein stadje op het Franse platteland. Deze campus bestaat uit een kleuterschool, een multi-acceuil (kdv en speelgroep) en een voorziening voor gastouders in een gebouwtje, een splinternieuw gebouw voor de dansschool waarin ook de bso is gehuisvest, de bibliotheek en de muziekschool, het consultatiebureau/inspectie. Alle voorzieningen bevinden zich vlak bij elkaar.
 • Bezoek aan een halte-garderie (combinatie van een kinderdagverblijf met de mogelijkheid je kind voor een uur achter te laten) in een achterstandswijk. Deze voorziening werkt nauw samen met de lokale kleuterschool en sociale voorzieningen. Kinderen die nog niet schoolrijp zijn, gaan eerst naar de crèche om de taal te leren en om te socialiseren.
 • Bezoek aan voorziening voor het kleine kind waarin vier functies worden gecombineerd: opvang voor kinderen van 0-3 jaar, consultatiebureau, speelotheek, buitenschoolse opvang 2,5 tot 6 jaar. 
 • Rondwandeling door het centrum en door het middeleeuwse Vieux Lille.

Reisleiding: Ed Hoekstra