Seminar ‘Een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang, planning, kansen en knelpunten’;

Datum                  **Verzet van 30 juni naar 15 september 2023** Hoe kunnen we nadenken over de wijze waarop we de kinderopvang zo financieren en organiseren, dat het alle kinderen en gezinnen kansen biedt, zowel op de korte, de middellange en op de langere termijn? Wat kunnen we hierin leren van good-practices, uit Nederland en uit het buitenland? Hoe verhoudt de (bijna) volledige openbare financiering van de kinderopvang zich daar tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang? Wat is er in het licht hiervan te zeggen over de invloed van de ouderverlofregeling? En welke rol speelt de private ondernemer? Het kabinet wil een nieuwe vorm van financiering van de kinderopvang invoeren. Het huidige plan voorziet erin dat ouders 96% van de kosten, tot een maximum uurbedrag, vergoed krijgen. Omdat ‘bijna gratis kinderopvang’ per 1-1-2025 niet haalbaar is volgens het Ministerie van SZW, zal de eerste stap 1-1-2027 ingevoerd worden. De nieuwe regeling is in deze fase alleen bedoeld voor werkende ouders. In de tweede fase kunnen alle ouders, dus ongeacht hun arbeidsmarktpositie, gebruik gaan maken van kinderopvang. Hiermee wordt kinderopvang voor alle kinderen bereikbaar en is het vooral een ontwikkelinstrument geworden en niet alleen een arbeidsmarktinstrument De centrale vraag Kinderopvang als basisvoorziening biedt alle kinderen de kans om gebruik te maken van een betrokken en stimulerende speel- en ontwikkelomgeving. Gezien het huidige tekort aan pedagogisch medewerkers zal het op de korte termijn lastig zijn om voor alle kinderen een plek te realiseren. Om recht te doen aan de bijzondere kans die deze vorm van financiering voor kinderen nu en in de nabije toekomst kan betekenen, verdiepen wij ons in dit Seminar in de vraag wat er nodig is om het op de korte, middellange en de langere termijn mogelijk te maken. Wat kunnen we hierin leren van good-practices, uit Nederland en uit het buitenland?
  • Hoe is deze kinderopvang vormgegeven: openingstijden, leeftijd kinderen, verplichte/vrije keuze opvangdagen, arbeidsmarktpositie ouders en recht op kinderopvanguren, pm/kind ratio, inzet pm?
  • Hoe vindt de financiering en de financiële verantwoording plaats?
  • Hoe verhoudt deze financiering van de kinderopvang zich tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang? Wat is er in het licht hiervan te zeggen over de invloed van de ouderverlofregeling?
  • Welke knelpunten zijn deze kinderopvangorganisaties tegen gekomen en welke maatregelen hebben bijgedragen aan de oplossingen daarvan?
Doel van dit seminar We willen informatie delen en samen met de sprekers, de deelnemers en CCI bestuurders verder nadenken over de vraag: ‘Wat is er nodig binnen de organisatie van de Nederlandse kinderopvang om alle kinderen en hun gezinnen in staat te stellen om van pedagogisch hoogwaardige kinderopvang gebruik te maken? Wat betekent dit voor de overheid, kinderopvangorganisaties, ouders, kinderen, medewerkers, opleidingen, beleidsmakers? Wat is nu misschien nog niet helemaal, maar op de middellange en/of langere termijn haalbaar? Bestemd voor Bestuurders, management, stafmedewerkers, pedagogen, ondernemings- en ouderraden kinderopvangorganisaties; beleidsmedewerkers gemeenten en landelijke overheid; politici, werkgevers en werknemersorganisaties en alle andere geïnteresseerden. Sprekers Tijdens het seminar buigen de volgende sprekers zich over bovenstaande vragen:
  1. Toelichting vanuit de wetenschap op stelselwijzigingen in de kinderopvang zowel de Nederlandse situatie als buitenlandse: Thomas van Huizen, Associatie Professor aan de Utrechtse University School of Economics Universiteit van Utrecht.
  2. Nederlands praktijkvoorbeeld van gratis kinderopvang voor alle kinderen: Rianne Vons (directeur bestuurder) en Babs van der Graaf (hoofd P&O) van de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.
  3. Spreker uit Canada of Noorwegen, waar sprake is (geweest) van een systeemverandering naar voor ouders (bijna) gratis kinderopvang.
Praktisch Datum: Vrijdagochtend 15 september 2023 10:00-12:30 uur incl. lunch Locatie: Zalen van Zeven, De Tuinzaal, Bollenhofsestraat 138-A, Utrecht Voertaal: Nederlands en Engels Kosten: €149,- incl. btw.