CCI Seminar: ‘Daar maken we muziek van’

Vrijdagochtend 4 oktober van 09:00-13:00 uur (inclusief lunch)

Muziek maken is een belangrijk onderdeel van het leven. Iedereen heeft van nature aanleg om van muziek te kunnen genieten, het raakt en prikkelt verschillende aspecten van je wezen: emoties, beweging, je denken en taal, culturele identiteit en sociale relaties. 

Vanaf jonge leeftijd ligt de muzikale taal al klaar bij kinderen. Waar moeten en kunnen wij in de kinderopvang, BSO en het basisonderwijs muziek van maken? Daar richt dit seminar zich op:

  • Welke rol speelt muziek in de brede, sociaal-culturele ontwikkeling van kinderen en wat is dit licht ‘inclusieve pedagogiek’.
  • Welke interesses en behoeften hebben kinderen van nu, dus ook Tiktok-dansjes, Youtube-shorts en apps waarmee je zelf muziek kunt maken of dj kan zijn? Hoe kunnen we daarop inspelen?
  • Muziek speelt een rol in de sociaal-culturele verhoudingen binnen onze maatschappij. Muziek verbindt, maar het is ook een onderdeel van de verschillen die kinderen aan sociaal en cultureel kapitaal meekrijgen in hun opvoeding. Hoe zit dat en welke kansen zijn er als het gaat om verbinding, kansengelijkheid en inclusie?
  • Waarom doen we eigenlijk zo weinig met muziek?

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven:

Wat zegt de wetenschap over het belang van muziek in brede, sociaal-culturele ontwikkeling van kinderen en maatschappelijke thema’s als inclusie en kansengelijkheid.

Vanuit welke perspectieven kun je naar de rol van muziek in de ontwikkeling van kinderen kijken:

a. Perspectief van het individuele kind

b. Perspectief van gedrags- en ontwikkelingsproblemen individuele kind

c. Pedagogisch en didactisch perspectief in kinderopvang en onderwijs

d. Culturele identiteit, sociale relaties, verbinding, sociale structuur samenleving.

Waarom doen we als professionals zo weinig met muziek en welke mogelijkheden zijn er voor professionals op de groep en in de klas voor rijke en doelgerichte actie.


Sprekers
Soili Perki
ö (FINLAND) Soili studeerde muziekonderwijs aan de Sibelius Academie in Helsinki en geavanceerde studies in muziek- en bewegingsonderwijs aan het Orff instituut te Salzburg. Ze is nu docent de Sibelius Academie. Soili zal ons meenemen in de muzikale reis vanaf de zwangerschap tot 4 jaar, op een manier die voor alle kinderen en ouders toegankelijk is (inclusieve pedagogiek).

Koen van Eijck Koen is hoogleraar Culturele Leefstijlen aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koen zal ingaan op de rol en betekenis die muziek voor kinderen op de basisschool-leeftijd kan hebben. 

Praktijkvoorbeelden Vanuit de praktijk 3 bevlogen praktijkvoorbeelden om samen met kinderen muziek te maken op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO en een gesprek met de zaal.
1. Max Brenman van Memorabele Momenten (MEMO); Professionele musici op de jongste groepen kinderen.
2. Geert van Boxtel van Muziekroute; ‘creatieve musicmaking’ voor alle kinderen, ism Brede School Overvecht Utrecht.
3. Marten Boer van kinderopvangorganisatie Tinteltuin (BSO); geeft met de Experience Bus, muziek workshops op de BSO.


Praktisch
Datum:
 Vrijdagochtend 4 oktober: 09:00 -13:00 uur (incl. lunch)
Locatie: Zalen van Zeven, De Tuinzaal, Bollenhofsestraat 138-A, Utrecht
Voertaal: Deels Engels
Kosten: €159,- incl. btw.


PROGRAMMA SEMINAR*

09:00 – 09:15 uur Inloop en Welkom

09:15 – 10:00 uur Soili Perkiö (FINLAND). Early Childhood (0-4 jaar) and Making Music Together. Exploring – Communicating – Improvising.  Soili studied music education at the Sibelius Academy, Helsinki, and advanced studies in music and movement education in the Orff Institute, Salzburg. She is a lecturer in Sibelius Academy. She has taught at educational conferences on all continents. She has made TV and radio programmes for children and composed music for dance, theatre and songs for children. Soili had written over 70 books for music education.

The rhythmic beat of th mother’s heart is our first sensation, the beginning of a musical journey. A child’s natural way of learning is to curiously experiment using all senses and thereby find their own way to express themselves, there emotions, and their ideas. Brain research confirms the importance of embodied learning and the possibilities of music as a enhancer of learning readiness.

A strong core of early childhood music education in Finland is creative music education, one of the developers being the German composer Carl Orff. The Orff Schulwerk pedagogy is not confined to any particular environment or target group. It believes in the learning potential of everyone. The elements of the Orff Schulwerk teaching process are exploration, communication, and improvisation.

Let’s explore sounds and make music together!

10:00 – 10:45 uur Koen van Eijck. De rol en betekenis die muziek voor kinderen op de basisschool-leeftijd kan hebben. Koen is hoogleraar Culturele Leefstijlen aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich vanuit een cultuursociologisch perspectief op sociale verschillen in smaak en cultuurparticipatie, kunsteducatie en de waarneming en waardering van kunst, met name muziek en beeldende kunst. Van Eijck zal zich in zijn presentatie richten op de rol en betekenis die muziek voor kinderen kan hebben. Denk aan het bevorderen van verbinding en wederzijds begrip, aan identiteitsontwikkeling, het prikkelen van de verbeelding en het verbreden van de horizon. Kunst appelleert aan zowel het gevoel als het verstand en alleen waar die twee samengaan kunnen er betekenisvolle nieuwe (culturele) producten en ideeën ontstaan.

10:45 – 11:15 uur Pauze

11:15 – 12:00 uur Vanuit de praktijk 3 bevlogen praktijkvoorbeelden om samen met kinderen muziek te maken op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO en een gesprek met de zaal.
1. Max Brenman van Memorabele Momenten (MEMO) vertelt hoe professionele musici heel jonge kinderen op de groep meenemen in het maken van muziek.
2. Geert van Boxtel van de Muziekroute Utrecht geeft uitleg over de visie achter en praktijk van de muziekprojecten ‘creative musicmaking’, die toegankelijk zijn voor alle kinderen in de wijk Overvecht ism Brede School Overvecht.
3. Marten Boer van Kinderopvangorganisatie de Tinteltuin licht toe hoe hij met zijn grote trots, de Experience Bus, muziekworkshops geeft op de BSO.

12:00 – 12:45 uur Lunch


*Programmawijzigingen onder voorbehoud

Annuleringsvoorwaarden
Indien u onverhoopt toch niet aan het seminar kunt deelnemen, dan heeft u tot 14 dagen voor aanvangsdatum van het seminar de tijd deze kosteloos te annuleren via seminar@childcareinternational.nl. U krijgt dan uw inschrijfkosten geretourneerd. Binnen 14 dagen voor aanvangstijd van het seminar kunt u zichzelf laten vervangen door iemand anders.