Hamburg 11 tot 13 december 2022

Het Hamburgs systeem van kinderopvang en onderwijs heeft veel kenmerken die wij in Nederland niet kennen. De brede ontwikkeling van kinderen wordt, via het zgn. Bildungsprogramma, sterk gestimuleerd. Ook is er veel aandacht voor de bewegingspedagogiek van Emmi Pikler.
Tijdens deze reis bezoeken we een aantal kindcentra. Opvallend zijn de grote buitenruimtes en hoe deze worden gebruikt De focus ligt hierbij op de leeftijdsgroep van 3-6 jaar. We krijgen inzicht in de aanpak die op een aantal punten sterk afwijkt van die in Nederland.
5-jarigen worden in Hamburg voorbereid op de overgang naar het onderwijs, naar het formele leren. Ook hier wordt uitgebreid informatie over gegeven.

Praktische informatie

We vertrekken op zondagmiddag per luxe touringcar met diner onderweg en vertrekken op dinsdagmiddag weer richting Nederland (koffietafel onderweg). De reis is bestemd voor directeuren/managers, pedagogen en beleidsmedewerkers en adviseurs. De geraamde kosten (nog niet definitief) bedragen € 900 op basis van een eenpersoonskamer in een 3-sterren hotel. In deze prijs zit alles inbegrepen behalve de drankjes tijdens het eten en uw persoonlijke uitgaven.

Programma in hoofdlijnen:

  • Uitleg door de grootste kinderopvangorganisatie van de stad (Elbkinder, 30.000 kindplaatsen).
  • We bezoeken een aantal kindcentra, waarbij de focus ligt op de leeftijdsgroep 3-6 jaar. En op de voorbereiding van 5-jarigen op de overgang naar het onderwijs.
  • Bezoek aan een kerstmarkt of een stadswandeling o.l.v. een fantastische gids.

Totaal aantal deelnemers: maximaal 20 personen.

Reisleiding: Gertrude Abbring