Flexibele en incidentele kinderopvang in Nederland

Indrukken van het online CCI seminar  juni 2021.

De kinderopvang  in Nederland richt zich op het opvangen van kinderen zodat ouders kunnen werken en op het optimaal ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kinderen. De kinderopvang afstemmen op sociaal-maatschappelijke opvoedingsvraagstukken gebeurt in Nederland nog weinig, daarvan kunnen we van andere landen leren. 

De groep ouders die is aangewezen op tijdelijk of onregelmatig werk, kan in Nederland niet of nauwelijks gebruik maken van betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang. Vaak betreft dit laagopgeleide ouders die aangewezen zijn op flexibele en slecht betaalde banen. Hoe doen ze dit in het buitenland? Een viertal interessante buitenlandse sprekers deelden hun ervaringen aan de groep belangstellenden.

An Raes en An Piessens vertelden vanuit het PACE onderzoek hun ervaringen. In het boek Flexibiliteit in de kinderopvang (2020) staat dit onderzoek beschreven (PDF) Flexibiliteit in de kinderopvang (researchgate.net). Aan dit project deden pilots mee uit Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en Nederland. An en An gingen in op hoe de opvang is ingericht in verschillende landen. Waarbij het opvalt dat het in Nederland is ingericht vanuit de vraagzijde, in andere landen meer vanuit de aanbodzijde. Hierdoor ligt in Nederland de verantwoordelijkheid meer bij de ouder(s). Voor de doelgroep ouders waar wij het over hebben, is het in Nederland niet makkelijk om gebruik te maken van de kinderopvang op de moment dat het nodig is. An en An bespraken hoe ze in België deze doelgroep bereiken. Daarnaast gingen zij in op stabiliteit en flexibiliteit. Hoe kan je daar goede invulling aan geven? De presentatie is terug te zien op: Presentatie van An Raes en An Piessens.

Sofie van Hest van kinderopvang Fabriekstraat uit Turnhout (België) gaf meer informatie over hoe de sociale opvang op haar locatie. Het gaat hier om ouders die in een inburgeringstraject zitten, maar ook om acute opvang of opvang om rust in huis te bieden. Sofie vertelde over praktische zaken zoals het wennen van kinderen, hoe kan je flexibele opvang bieden en toch de kinderen (enigszins) laten wennen.  En over: hoe komen de ouders bij de kinderopvang terecht? Meer is te lezen in haar presentatie: Presentatie van Sophie van Hest

Cara Mitchell van Butterfly Nursery in Engeland vertelde haar ervaringen vanuit het PACE project. De Engelse wet- en regelgeving is enigszins vergelijkbaar met die van Nederland. De Butterfly Nursery biedt kinderopvang bij een ziekenhuis. Hier komen kinderen van het ziekenhuispersoneel maar ook van ouders die komen voor een afspraak/ behandeling of iets anders. Cara ging in op hoe flexibiliteit en stabiliteit samen kunnen gaan. De presentatie van Cara is in te zien via: Presentatie Cara Mitchell.

Al met al een inspirerende ochtend. Deze good-practices lieten ons zien dat het mogelijk is om flexibele en incidentele kinderopvang te bieden. CCI hoopt dat het gesprek over dit onderwerp verder gaat, zodat we ook deze doelgroep ouders kwalitatief goede flexibele  kinderopvang kunnen bieden.In het blad management kinderopvang is een artikel verschenen over dit seminar. Deze is te vinden via: ttps://www.kinderopvangtotaal.nl/magazine-artikelen/flexibiliteit-versus-stabiliteit/