Duurzaamheidspedagogiek: Leren zorgen voor de natuur

Hoe leren we met jonge kinderen te zorgen voor de natuur?

Alweer bijna een jaar geleden organiseerden we een seminar Duurzaamheidseducatie voor jonge kinderen. We zagen enkele voorbeelden van natuur-bso’s en kinderopvang. Echter, in elke kinderopvang kun je samen met kinderen leren leven met en zorgen voor de natuur. Oftewel het Invulling geven aan Duurzaamheidspedagogiek. Leren leven met en zorgen voor de natuur worden gezien als cruciale stap naar het herstellen van de planetaire crisissen. Sterker nog, gezien de staat van onze planeet, is leven met natuur misschien wel de grootste uitdaging van de 21e eeuw, voor jong en oud! Terwijl we allemaal wel op de hoogte zijn van de klimaatverandering, de planetaire vervuiling en de afname van biodiversiteit, blijkt het lastiger om te bedenken hoe we deze kennis kunnen omzetten in onze rol en activiteiten als opvoeder.

Doel van het seminar

In het seminar willen we eerst vanuit de wetenschap bespreken welke mogelijkheden er zijn om te leren zorgen voor de natuur en hoe dit het beste kan worden vormgegeven in onze kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Vervolgens willen we met behulp van een internationaal praktijkvoorbeeld kijken naar de specifieke mogelijkheden om met kinderen te zorgen voor de natuur. Daarna krijgen we van een Nederlands praktijkvoorbeeld uit de kinderopvang praktische tips over wat je nú zou kunnen doen en wat op langere termijn. Als laatste gaan we zelf aan de slag: wat is er mogelijk binnen jouw kinderopvang, morgen, volgend jaar en in de komende tien jaar? Wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk en het lange termijn beleid?

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven

  • Hoe gebruiken we de kennis over de staat van onze planeet in onze rol als opvoeder om tot actie te komen?
  • Hoe leren we samen met kinderen om te zorgen voor de natuur?
  • Hoe verwerven we dit in onze alledaagse praktijk, op korte en op lange termijn?

Sprekers

Saskia van Schaik – Radboud Universiteit Duurzaamheidspedagogiek – Waarom, wat en hoe? Wat weten we vanuit onderzoek over duurzaamheidspedagogiek. Waarom is het belangrijk om kinderen te leren zorgen voor de natuur. Wat is precies duurzaamheidspedagogiek en hoe die je dit? En, wat zijn mogelijke effecten van duurzaamheidspedagogiek in de kinderopvang?

Didi Devapriya – Amurtel Roemenië Children in Permaculture Didi Devapriya was one of the co-authors of “Earth Care, People care and Fair Share in Nature – the Children in Permaculture manual” . Children in Permaculture developed a curriculum for bringing the ethics of permaculture into mainstream kindergarten and school curriculums and does trainings on this.

Marielle Hettinga – Regiomanager Eigen&Wijzer, Harderwijk Hoe breng je dit in de praktijk, ook als je minder buitenruimte tot je beschikking hebt? Mariëlle Hettinga heeft een natuurpedagogiek in ’t Werkel in Zwolle toegepast. Vanuit haar ervaringen kan ze tips en trics voor de dagelijkse praktijk en beleid op de lange termijn delen. Bestemd voor Managers, (pedagogische) beleidsmedewerkers, (pedagogisch) coaches/IB-ers, stafmedewerkers en welzijnswerkers uit kinderopvang, onderwijs, welzijnsorganisaties en jeugdzorg. Ook gemeenten en adviseurs zijn van harte welkom.

Programma

09:30 uur Inloop met koffie en thee
10:00 uur Saskia van Schaik – duurzaamheidspedagogiek; waarom, wat & hoe?
10:30 uur Didi Devapriya – children in permaculture (bijdrage is online en in Engels)
11:00 uur Pauze
11:30 uur Mariëlle Hettinga – in de praktijk
12:00 uur Aan de slag
12:30 uur Lunch
13:00 uur Eind