Duurzaamheidseducatie in de jonge jaren

Hoe leren we samen met jonge kinderen te zorgen voor een duurzame planeet?

Als vervolg op het thema ‘Risicovol Buitenspel’ zetten we in een komend seminar ‘Duurzaamheidseducatie in de jonge jaren’ centraal. Diverse onderzoeken bespreken uitvoerig hoe anders een duurzame toekomst op onze planeet er uit ziet dan de wereld van nu. Hoe kunnen we in de kinderopvang en het onderwijs jonge kinderen voorbereiden op die toekomst? Wat vraagt dit van jonge opvoeders van jonge kinderen? Hoe leren we ze te zorgen voor de aarde?

Aandacht voor de natuur en duurzaamheid?

Hoe komen we tot een pedagogiek met aandacht voor de natuur én aandacht voor duurzaamheid? Kunnen we kinderen in hun eerste paar levensjaren al leren te zorgen, voor elkaar en voor alle levensvormen op de planeet? Terwijl we een sterke toename en interesse zien in duurzaamheidspedagogiek, blijkt ook dat er nog veel onduidelijkheid is over hoe je dit dan op een positieve manier kunt aanbieden aan jonge kinderen. .  

In Zweden – waar in kinderopvang en onderwijs altijd al veel aandacht is geweest voor het omgaan met de natuur – ontdekte men dat pedagogische aandacht voor duurzaamheid er nauwelijks was. Onze Zweedse spreekster Ingrid Pramling Samuelsson deed onderzoek bij pedagogisch medewerkers naar de verschuiving en uitbreiding van aandacht voor duurzaamheidspedagogiek.

Zowel resultaten uit onderzoek als toepassing in de pedagogische praktijk komen in dit seminar aan bod. Het seminar sluit aan bij de Groene Agenda Kinderopvang, met name bij de agendapunten Gedrag en bewustwording en Buitenspelen en biodiversiteit.

Doel van dit seminar:

Door de verhalen van de inspirerende sprekers willen we vanuit de wetenschap Doel is het stimuleren van bewustwording over duurzaamheidspedagogiek (als aanvulling op met natuurpedagogiek) en het bieden van handvatten voor het in praktijk brengen ervan. We willen eerst vanuit de wetenschap bespreken wat duurzaamheidspedagogiek is en zou kunnen zijn en wat er bekend is over de noodzaak en mogelijke effecten. Vervolgens bekijken we met praktijkvoorbeelden wat de mogelijkheden zijn om jonge kinderen te leren duurzaam om te gaan met hun omgeving. Hoe kunnen we jonge kinderen optimaal ondersteunen in hun ontwikkeling naar duurzaam gedrag? 


Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven:

  • Wat is duurzaamheidspedagogiek voor het jonge kind?
  • Welke voorbeelden zijn er van duurzaamheidspedagogiek in Nederland en buitenland?
  • Hoe kunnen pedagogische medewerkers samen met jonge kinderen leren te zorgen voor een duurzame planeet?


Sprekers

Ingrid Pramling Samuelsson, is professor aan de Universiteit van Gotenburg in Zweden. Zij deed jarenlang onderzoek in de kinderopvang naar hoe jonge kinderen leren.  Zij ontwikkelde binnen het internationale OMEPnetwerk een zelfevaluatieschaal die organisaties helpt op weg naar duurzaamheid voor kinderen en ouders.

Matthijs de Gruijter, oprichter van Struin Centrum voor Natuurpedagogiek. Matthijs richt zich op een vrij principiële natuurpedagogiek, waarin kinderen de mogelijkheid krijgen om verbonden op te groeien met wilde, ongerepte natuur.

Monique van Loenen, oprichter van Groene Buiten BSO de Natuurfontein, Nederland.

Bestemd voor:

Managers, (pedagogische) beleidsmedewerkers, (pedagogisch) coaches/IB-ers,  stafmedewerkers en welkzijnswerkers uit kinderopvang, onderwijs, welzijnsorganisaties en jeugdzorg. Ook gemeenten en adviseurs zijn van harte welkom.

Praktische informatie

Datum: Vrijdagochtend  5 november 10.00 – 12.30 uur
Locatie: ZOOM: de inlogcodes worden u toegezonden
Voertaal: deels Engels
Kosten € 65,– incl btw.

Gevarieerd online programma met: presentaties, filmpjes, discussie in kleine groepjes (breakoutrooms), vragen via de chatfunctie.

Presentaties

Presentatie van Ingrid Pramling Samuelsson
Website OMEP