Ieder kind hoort erbij! Diversiteit respecteren en uitsluiting tegengaan

LET OP: VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS DIT SEMINAR ALLEEN ONINE BIJ TE WONEN

Woensdag 18 november 2020 , 14:00 tot 17:00 uur (inloop 13:30)

Het protest tegen een discriminerende samenleving krijgt momenteel veel aandacht. Wat betekent dit voor de kinderopvang? Is er wel sprake van discriminatie bij jonge kinderen? Wat doet discriminatie met jonge kinderen? En, welke vooroordelen hebben we zelf? Hoe kunnen we opvoeden met respect voor diversiteit? 

Kinderen en discriminatie

Bij discriminatie denken we meestal aan oudere kinderen. Toch krijgen ook jonge kinderen te maken met discriminatie en vooroordelen, van en over elkaar evenals van en over opvoeders. Deze discriminatie kan zowel hun identiteitsontwikkeling beïnvloeden als hun welbevinden en hun motivatie tot leren. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd te praten over gelijkwaardigheid en over verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Tijdens het seminar zullen we, zowel vanuit theorie als vanuit de praktijk, bespreken hoe kinderen kunnen leren omgaan met diversiteit. 

Opvoeden en ieders normatieve kader 

Ieder mens heeft een eigen bril op, een eigen normatief kader. Die bril is in de loop van iemands leven gekleurd  door kennis, ervaringen, waarden en normen. Je normatieve kader bepaalt – deels – hoe je in het leven staat en hoe je handelt als professional. Onbewust kan dit ook betekenen dat je oordeelt over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen waar je mee werkt. Tijdens het seminar ga je op zoek naar je eigen normatieve kader, het normatieve kader in onze samenleving en onderzoek je mogelijkheden om, indien nodig, afstand te nemen van je normatieve kader. 

Diversiteit respecteren, uitsluiting tegengaan

De kinderopvang is de samenleving in het klein. Voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Ze komen er in aanraking met verschillende kinderen, mensen en ideeën. Het kindercentrum is een ontmoetingsplaats waar ieder kind bij hoort en niemand beter of minder is dan een ander. Ieder kind heeft recht op goede kinderopvang en onderwijs en ieder kind heeft recht op bescherming tegen discriminatie. Dat betekent dat respect voor diversiteit centraal staat en dat uitsluiting en discriminatie worden bestreden. Bewustwording is hierbij een eerste stap naar verandering. 

Doel van het seminar

inzicht krijgen in de gevolgen van discriminatie bij kinderen en handvatten krijgen voor pedagogisch beleid en praktijk in de kinderopvang om op te voeden zonder vooroordelen en met respect voor diversiteit. 

Vragen

  • Hoe kunnen we discriminatie en uitsluiting bij kinderen tegengaan?
  • Wat zijn de gevolgen van vooroordelen en discriminatie voor jonge kinderen? Wat geeft onderzoek aan?
  • Hoe kunnen professionals in de kinderopvang en basisonderwijs omgaan met vooroordelen en discriminatie en hoe kunnen zij respect voor diversiteit stimuleren?
  • Welke richtlijnen zijn aan te geven voor beleid en praktijk?

Programma en sprekers

Het programma begint met de bijdrage van Kinderwelten uit Berlijn die vanuit een theoretisch onderbouwde visie een pedagogische methode heeft ontwikkeld om discriminatie en uitsluiting bij kinderen tegen te gaan. Vervolgens zullen we met behulp van wetenschappelijk onderzoek  ons eigen pedagogisch normatieve kader tegen het licht houden. En tenslotte komen voorbeelden uit Nederland aan bod die praktische handvatten bieden voor de pedagogische praktijk.

  • Introductie in het thema door Anke van Keulen, voorzitter ChildCare International en partner in Bureau MUTANT.
  • Kindercentra verbonden aan Kinderwelten in Berlijn hebben al jaren ervaring met het in praktijk brengen van respect voor diversiteit met kinderen, ouders en medewerkers. Zij werken met de methodiek Vorurteilsbewüste Erziehung (opvoeden zonder vooroordelen). Zij zullen hun praktijk en de daarbij behorende theorie en methodiek presenteren. Gabriela Koné (verantwoordelijk voor media- en materiaalontwikkeling) en Adalca Tomás (trainer) geven een presentatie via een videoverbinding, waarbij ook vragen gesteld kunnen worden.
  • Wat zegt onderzoek over discriminatie bij jonge kinderen? En hoe beïnvloeden de eigen waarden en normen het pedagogisch handelen? Saskia van Schaik is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar cultuur en opvoeding en ontwikkeling.
  • Kinderopvang Ludens in Utrecht voert  een diversiteitsbeleid ten aanzien van kinderen, ouders en personeel. Jitske Rienstra, beleidsmedewerker pedagogiek, presenteert: ‘We zijn allemaal anders. Pedagogisch beleid en praktijk bij kinderopvang Ludens’.

Doelgroep

Alle mensen die betrokken zijn bij de inhoudelijke vormgeving van de opvang, ontwikkeling en onderwijs aan kinderen van 0 tot 6 jaar: managers en bestuurders, pedagogen, pedagogisch coaches, directeuren basisscholen, onderbouwcoördinatoren, IB’ers, onderzoekers en adviseurs.
 

Praktisch 

Datum: woensdag 18 november 2020, 14:00 – 17.00 (inloop vanaf 13:30 uur) 

Locatie: NVT: de inlogcodes worden u toegezonden

Voertaal: deels Engels

Corona: In verband met corona is het aantal deelnemers in de zaal beperkt tot 30.
We bieden de mogelijkheid het seminar fysiek of via livestream te volgen. Via livestream kunnen ook vragen aan de sprekers worden gesteld.

Kosten € 75,–incl btw. Omdat de deelnemers die fysiek aanwezig zijn, de moeite nemen om te reizen in deze tijd, en vanwege de bijkomende kosten voor adequate technologie, hebben we gekozen voor één prijs ongeacht fysieke aanwezigheid of livestream.