Een curriculum voor alle kinderen

Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs? CCI organiseert dit seminar ter ere van het afscheid van Anke van Keulen, medeoprichter en voorzitter van CCI. Aanleiding: Publicatie OESO/OECD onderzoeksrapport Starting Strong, deel VI (juni 2021)

Centrale vraag

Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs?

Het recente OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) rapport geeft aan: “Het leren, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen worden rechtstreeks beïnvloed door hun dagelijkse interacties met andere kinderen, volwassenen, hun families en de omgeving. Dit interactieve proces staat bekend als “proceskwaliteit” en leidt tot een belangrijke vraag: ‘Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs?’” 

0-6 jarigen

Het internationale onderzoek van de OESO-serie Starting Strong, deel VI (2021), dat in 26 landen is uitgevoerd, legt een duidelijk verband tussen pedagogische proceskwaliteit en het belang van één pedagogisch beleid/één doorlopend curriculum voor 0-6 jarigen.

In Nederland is de ontwikkeling van IKC’s en de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs volop gaande. Daarbij ontkomen we niet aan de discussie over de wenselijkheid of zelfs de noodzaak van een integraal curriculum voor de leeftijdsgroep van 0-6 jaar.

Voor àlle kinderen

Eén doorlopend curriculum dient het belang van àlle kinderen, dient het recht dat kinderen hebben om op te groeien in een omgeving waar sprake is van gelijkheid en respect voor diversiteit. Het OESO -rapport geeft aan welke consequenties dit heeft voor de vormgeving van het curriculum: het is een pleidooi voor een integrale pedagogische aanpak (universal approach) versus een aanpak gericht op doelgroepen (targeted approach).

Doel van het seminar is:

  1. Inzicht verkrijgen in het belang van één pedagogisch beleid en curriculum voor 0-6 jaar, o.a. in IKC’s,
  2. Inspiratie opdoen voor de vormgeving van pedagogisch beleid met aandacht voor gelijke kansen en respect voor diversiteit,
  3. Kennisnemen van het OESO-rapport en de relevantie ervan voor Nederland.

Volgens het OECD -onderzoek zijn curriculum en pedagogisch beleid belangrijke middelen om verbinding te leggen tussen de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Het onderzoek toont aan dat de curricula voor 0-2 jarigen en 0-5 jarigen gericht zijn op pedagogische waarden en op het ontwikkelen van brede competenties van kinderen. Leren wordt gezien als een actieve uitwisseling tussen kinderen en volwassenen. Daarentegen gaan curricula gericht op de 3-5 jarige leeftijdsgroep meestal uit van de traditionele doelen gericht op schoolvoorbereiding, en zijn deze meestal verbonden met het curriculum van hert basisonderwijs.

Kinderopvang en onderwijs kunnen bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen, mits de kwaliteit goed is. Het rapport benadrukt het recht dat kinderen hebben om op te groeien in een omgeving waar sprake is van gelijke kansen en respect voor diversiteit en geeft aan welke consequenties dit heeft voor de pedagogische proceskwaliteit en het curriculum.

Bestemd voor

Managers, schoolleiders, (pedagogische) beleidsmedewerkers, pedagogisch coaches, teamleiders onderbouw of 0-6 jaar, adviseurs en onderzoekers.

Sprekers

Michel Vandenbroeck (Hoogleraar Sociale Pedagogiek Universiteit Gent, België) geeft een korte introductie op het OESO-rapport en legt uit wat het belang is van één doorlopend curriculum voor 0-6 jarigen i.p.v. een curriculum voor 0-3 jarigen (met nadruk op ‘care’) en 3-6 jarigen (met nadruk op ‘education’) zoals in Nederland het geval is.

Zorica Trikic (Senior Program manager en trainer ISSA – International Step by Step Association) gaat in op het recht dat kinderen hebben om op te groeien in een omgeving waar sprake is van gelijke kansen en respect voor diversiteit en wat de consequenties zijn voor de pedagogische proceskwaliteit en voor een integrale pedagogische aanpak voor 0-6 jarigen. 

Suzanne Ahrouch en Ineke Stavenuiter (schoolleiders IKC Maria te Hoorn). De Maria school en Stichting Kinderopvang Hoorn hebben een heldere visie ontwikkeld op één, integraal, pedagogisch beleid voor de leeftijdsgroep van 0 tot 7 jaar in het IKC. In een interview bespreken we deze visie, de bijbehorende organisatie en hun ervaringen op weg naar de realisatie van dit ideaal.

Practische informatie

Datum: 28 maart 2022, 13.30 – 16.30, met borrel na afloop

Plaats:  Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht

spelende kinderen

 Presentaties