Het verbeteren van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Hoe zet je zelfevaluatie in als instrument om te blijven werken aan de pedagogische kwaliteit in jouw groep, locatie, wijk of organisatie?

Een seminar over het verbeteren van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Een veelbesproken onderwerp waar al jaren landelijke onderzoeksrapporten van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Landelijke kwaliteitsmonitor Kinderopvang ((LKK) sinds 2017) over bekend zijn. Deze data geven een goed globaal beeld van de pedagogische kwaliteit middels een landelijke steekproef, maar geven geen antwoord op de pedagogische kwaliteit van jouw eigen groep, locatie, wijk of organisatie.  

Zelfevaluatie

Zelfevaluatie is een manier om hiervan een goed beeld te krijgen en continu te blijven werken aan de pedagogische kwaliteit. Tijdens dit seminar benaderen we zelfevaluatie zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. Er wordt inzicht gegeven in hoe je praktijk en beleid met elkaar kan verbinden door middel van zelfevaluatie. Welke rol hierbij de coach/beleidsmedewerker kan spelen en hoe je inzichtelijk kan maken wat er goed gaat en wat verder verbeterd kan worden. Zelfevaluatie levert informatie op voor jouw groep, locatie, wijk of organisatie. 

Speciaal uit Amerika zal gastspreker professor James Elicker ons vertellen over het ontstaan, de toepassingen en ontwikkeling van zelfevaluatie in de kinderopvang over de jaren in Amerika. Hier wordt al twee decennia gebruik gemaakt van zelfevaluatie in de kinderopvang. Er wordt ingegaan op zelfevaluatie door de organisatie zelf en zelfevaluatie waarbij externen ingehuurd worden. Ook het instrumentarium zal aan bod komen.

Een mooie aanvulling hierop is de succesvolle ervaringen van de sprekers Danina Kooijman en Cynthia Huyssen- de Bruijn van Kibeo. Eén van de organisaties in Nederland die werken met het zelfevaluatie-instrument ‘Pedagogische praktijk in beeld (PiB)’.

Doel van dit seminar

Door de verhalen van de inspirerende sprekers willen we vanuit de wetenschap en praktijk bekijken wat zelfevaluatie kan betekenen voor het proces van kwaliteitsverbetering in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. We gaan hierover ook actief in gesprek met elkaar.

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven

  • Waarom is zelfevaluatie van pedagogische kwaliteit in de kinderopvang van belang?
  • Hoe zet je zelfevaluatie in als organisatie om daarmee continue de pedagogische kwaliteit te verbeteren?
  • Welke voorbeelden van zelfevaluatie zijn er in Amerika en in Nederland?
  • Op welke niveaus kun je werken aan de pedagogische kwaliteit binnen een organisatie?

Sprekers

Presentatie Kibeo