‘Free Childcare’, kansen en knelpunten’

Datum: vrijdagochtend 30 juni 10:00-12:30 uur*

Binnen afzienbare tijd zullen alle kinderen toegang kunnen krijgen tot betaalbare kinderopvang. Dit betekent een snel toenemende vraag terwijl er op korte termijn sprake is van een tekort aan gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en locaties. Hoe kunnen we nadenken over de wijze waarop we de kinderopvang zo organiseren, dat de kansen die deze nieuwe vorm van financiering aan alle kinderen biedt, op de korte, de middellange en op de langere termijn benut kunnen worden? Wat kunnen we hierin leren van good-practices, uit Nederland en uit het buitenland? Hoe verhoudt de (bijna) volledige openbare financiering van de kinderopvang zich daar tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang? Wat is er in het licht hiervan te zeggen over de invloed van de ouderverlofregeling? En welke rol speelt de private ondernemer?

Nederland staat op het punt een nieuwe vorm van financiering van de kinderopvang in te voeren. Ouders krijgen 96% van de kosten, tot een maximum uurbedrag, vergoed. Dit zal in twee stappen ingevoerd worden. In de eerste fase (1-1-2025) gaat dit alleen voor werkende ouders gelden. In de tweede, nog onzekere fase (2028?) kunnen alle ouders die opvang voor hun kind wensen daar, ongeacht hun arbeidsmarktpositie, gebruik van maken. Hiermee wordt kinderopvang voor alle kinderen bereikbaar en is het vooral een ontwikkelinstrument geworden en niet alleen een arbeidsmarktinstrument.

Vraagstelling
Kinderopvang als basisvoorziening biedt alle kinderen de kans om gebruik te maken van een betrokken en stimulerende speel- en ontwikkelomgeving. Gezien het huidige tekort aan pedagogisch medewerkers zal het op de korte termijn lastig zijn voor alle kinderen een plek te realiseren. Om recht te doen aan de bijzondere kans die deze vorm van financiëring voor kinderen nu en in de nabije toekomst kan betekenen, verdiepen wij ons in dit Seminar in de vraag wat er nodig is om het op de korte, middellange en de langere termijn mogelijk te maken. Wat kunnen we hierin leren van good-practices, uit Nederland en uit het buitenland?

  • Hoe is deze kinderopvang vormgegeven: openingstijden, leeftijd kinderen, verplichte/vrije keuze opvangdagen, arbeidsmarktpositie ouders en recht op kinderopvanguren, pm/kindratio, inzet pm?
  • Hoe vindt de financiering en de financiële verantwoording plaats?
  • Hoe verhoudt deze financiering van de kinderopvang zich tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang? Wat is er in het licht hiervan te zeggen over de invloed van de ouderverlofregeling?
  • Welke knelpunten zijn deze kinderopvangorganisaties tegen gekomen en welke maatregelen hebben bijgedragen aan de oplossingen daarvan?


Doel van dit seminar
We willen samen met sprekers, de deelnemers en CCI bestuurders verder nadenken over: Wat is er nodig binnen de organisatie van de Nederlandse kinderopvang om alle kinderen en hun gezinnen in staat te stellen om van pedagogisch hoogwaardige kinderopvang gebruik te maken? Wat betekent dit voor de overheid, kinderopvangorganisaties, ouders, kinderen, medewerkers, opleidingen, beleidsmakers? Wat is nu misschien nog niet helemaal, maar op de middellange en/of langere termijn haalbaar?

Doelgroep
Bestuurders, management, stafmedewerkers, pedagogen, ondernemings- en ouderraden kinderopvangorganisaties; beleidsmedewerkers gemeenten en landelijke overheid; politici, werkgevers en werknemersorganisaties en alle andere geïnteresseerden.

Sprekers
Tijdens het seminar ‘ Free Childcare’, kansen en knelpunten’, buigen de volgende sprekers zich over bovenstaande vragen;

  1. Toelichting vanuit de wetenschap op stelselwijzigingen in de kinderopvang zowel de Nederlandse situatie als buitenlandse: Thomas van Huizen, Associate Professor aan de Utrechtse University School of Economics Universiteit van Utrecht.
  2. Nederlands praktijkvoorbeeld van gratis kinderopvang voor alle kinderen: Rianne Vons (directeur bestuurder) en Babs van der Graaf (hoofd P&O) van de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.
  3. Spreker uit Canada of Noorwegen, waar sprake is (geweest) van een systeemverandering naar voor ouders (bijna) gratis kinderopvang.

Praktische informatie
Datum:
 Vrijdagochtend 30 juni 10:00-12:30 uur (inlc. lunch)
Locatie: Zalen van Zeven, De Tuinzaal, Bollenhofsestraat 138-A, Utrecht
Voertaal: Nederlands en Engels
Kosten: €149,- incl. btw.

Programma 
*Nadere invulling van het programma volgt binnenkort op deze pagina