De ruimte als derde pedagoog

De ruimte als derde pedagoog: wat is de invloed van de binnenruimte op het gedrag van kinderen?  

In gesprek met ‘Pistoia’ naar aanleiding van het proefschrift van Ine van Liempd.

Volgens de pedagogiek van Reggio Emilia worden de kinderen het kinderdagverblijf opgevoed door drie pedagogen. De ‘eerste pedagoog’ wordt gevormd door de groep kinderen. Kinderen leren immers ontzettend veel van elkaar. De ‘tweede pedagoog’ wordt gevormd door de volwassenen: ouders en de pedagogisch medewerkers. De ‘derde pedagoog’ wordt gevormd door de omgeving: de inrichting van de ruimte.

Federica Taddei: Childcare International heeft voor het seminar ‘De ruimte als derde pedagoog’ Federica Taddei, verantwoordelijke voor de kinderopvang in de gemeente Pistoia (Italië) uitgenodigd. In Pistoia (Italië) werken de kinderopvangvoorzieningen al tientallen jaren volgens een eigen methodiek die geïnspireerd is op de pedagogiek van Reggio Emilia. Voor ieder leeftijdsjaar is er een aparte groep. De voorbereiding van de speelomgeving is een van de sleutelbegrippen in hun werkwijze. Federica Taddei vertelt over de manier waarop zij in Pistoia de ruimte inzetten als derde pedagoog om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.

Ine van Liempd: In Nederland is Ine van Liempd van Bureau Akta, het adviesbureau voor de ruimtelijke omgeving, onlangs gepromoveerd. Haar proefschrift heeft als titel: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare. Ine voerde haar onderzoek uit in verticale groepen en observeerde kinderen in de leeftijd van 11 tot 48 maanden tijdens vrij spel. In haar onderzoek bestudeerde zij hoe de inrichting van de ruimte en de materialen in de ruimte het spel van kinderen beïnvloeden. Zij concludeert dat de manier waarop de speelruimte is ingericht veel invloed heeft op de manier waarop kinderen samen, alleen of naast elkaar spelen. Ook beïnvloeden de indeling van de ruimte en de materialen die aangeboden worden de manier waarop kinderen de ruimte gebruiken en onderzoeken.

Het seminar
Tijdens het seminar zullen Frederica Taddei en Ine van Liempd een antwoord proberen te vinden op de vraag welke lessen voor de praktijk te leren zijn uit de resultaten van Ine’s onderzoek. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • welke invloed heeft de binnenspeelruimte op het sociaal en exploratief gedrag van kinderen?
  • hoe gebruiken kinderen de vrije vloer/vrije speelruimte?
  • wat is de invloed op de verschillende leeftijdsgroepen (0-2/2-4)?
  • welke aanbevelingen zijn er voor de praktijk?

Na informatie en discussie werken de deelnemers in kleine groepen aan de vraag hoe je de ruimte kunt aanpassen aan de behoeften van kinderen, wat dat vraagt in een verticale groep, en hoe je met die opdracht aan de slag kunt met een team van medewerkers.

Doelgroep
Beleidsmakers, pedagogen, managers, onderwijskundigen en adviseurs in de kinderopvang en het basisonderwijs.

Sprekers
Dr. Frederica Taddei, gemeente Pistoia, vertelt over de manier waarop kindercentra in Pistoia de ruimte inzetten als derde pedagoog.
Dr. Ine van Liempd, Bureau Akta, vertelt over haar onderzoek naar de invloed van (de inrichting van) de speelruimte op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

Praktisch
Datum: vrijdag 14 juni 2019 van 10.00 tot 13.15 inclusief lunch
Locatie: Bollenhofsestraat 138a (achter de kerk), 3572 VT Utrecht
Kosten: € 130 incl. lunch en BTW.
Aantal deelnemers: maximaal 50
Routebeschrijving

LET OP: de voertaal is Italiaans/Nederlands. Een tolk vertaalt de presentatie van Frederica Taddei. U kunt Nederlands sprekend deelnemen aan de discussie.

Je kunt je aanmelden op ons seminar-inschrijfformulier

Wil je meer lezen over Ine’s onderzoek? Lees dan de beknopte samenvatting of download het proefschrift.