CCI seminar; Continu werken aan pedagogische kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

Tijdens dit seminar in februari van dit jaar is ingegaan hoe je zelfevaluatie in kan zetten als instrument om te blijven werken aan pedagogische kwaliteit in jouw groep, locatie, wijk of organisatie.

Professor James Elicker uit Amerika is ingegaan op het ontstaan, de toepassingen en de ontwikkelingen van zelfevaluatie in de kinderopvang in Amerika. Al twintig jaar wordt daar gebruik gemaakt van zelfevaluatie. Vaak heeft een staat basiskwaliteitseisen geformuleerd. Vervolgens kan een kinderopvangorganisatie daar boven op ook aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Zo onderscheidt bijvoorbeeld Indiana verschillende levels van kwaliteit. Vaak is het wel zo dat hoe hoger de kwaliteit, hoe kostbaarder de kinderopvang is. Dit probeert men te ondervangen met ‘subsidies’ voor mensen met lagere inkomens. Zelfevaluatie geeft informatie aan de groep of organisaties over de huidige kwaliteit en vervolgens kan men plannen maken voor verbetering. Daarnaast is dit ook in te zien door ouders en geeft het hen informatie over de groepen/ organisaties. En kan het gebruikt worden bij de keuze van een locatie. James presenteert ook de resultaten van onderzoek naar kwaliteit met behulp van zelfevaluatie, onder andere gekoppeld aan gebruik van programma’s. Daarnaast is er gekeken naar de ontwikkeling van kinderen. De presentatie is terug te zien op: Presentatie James Eliker

Danina Kooijman (coach) van kinderopvangorganisatie Kibeo gaat vervolgens in op het gebruik van PiB (pedagogische praktijk in beeld). Uitgangspunt is dat een hoge pedagogische kwaliteit een positieve bijdrage heeft op de ontwikkeling van het kind. Zelfevaluatie zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers reflecteren op het eigen handelen en zorgt daarmee ook voor een stukje bewustwording. Doordat ze dit op de groep gebruiken zorgt het ook voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Binnen deze organisatie heeft de coach een grote rol bij de gehele zelfevaluatie. De coach komt op de groep kijken en geeft vervolgens aan de hand van de uitkomsten coaching aan het team. De presentatie van Danina is terug te vinden op: Presentatie Kibeo

Na deze twee presentaties uit verschillende landen en vanuit verschillende oogpunten gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over het gebruik van zelfevaluatie in de kinderopvang en wat dit kan betekenen in het proces van kwaliteitsverbetering.

Door: Lonneke van Dijk