Ruth de Waal: Our kids… Onze kinderen…

Uit het diepgravende onderzoek van Robert D. Putnam, Harvard-geleerde en niet het type onderzoeker dat graag polemiseert, blijkt dat in de V.S. de sociale mobiliteit – kinderen die het beter doen dan hun ouders – een verdwijnend fenomeen is, waar dat in de jaren vijftig en zestig nog heel gewoon was. De samenleving tendeert naar parallelle, gesloten werelden.

De kracht van zijn boek “Our Kids – The American Dream in Crisis” is het verslag van het kwalitatieve onderzoek dat ten grondslag ligt aan het boek. Putnam en zijn universitair medewerker Jennifer Silva interviewden tientallen ouders en kinderen. Hun persoonlijke ervaringen en gevoelens vormen de kern van het boek. Het zijn de subjectieve verhalen van de individuele zonen en dochters, vaders en moeders uit arme én welgestelde milieus, aan de hand waarvan de werking van de tweedeling zichtbaar wordt gemaakt.We kunnen ons afvragen wat de situatie in ons land is. Welke invloed hebben de bezuinigingen tijdens de laatste economische crisis gehad en welke effecten hebben de snelle en ingrijpende veranderingen op het gebied van de verdeling van eigendom, de flexibilisering en automatisering van de arbeid en de individualisering en prestatiegerichtheid in onze samenleving?

Belangrijk om ook in ons land deze tendensen te blijven verkennen. Maike Kooijmans (Lectoraat ‘Opvoeden voor de Toekomst’, Fontys Hogeschool Pedagogiek) doet dit in haar electorale rede Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden. Ook haar rede beveel ik van harte aan.