Anke van Keulen: Playfull Parenting

Ouders en spelend leren – ervaring en beleid in Italië en Servië

Anke van Keulen woonde begin juli een webinar bij van ISSA over de betekenis van spel van ouders in de ontwikkeling van hun kinderen, met speciaal aandacht voor deze coronatijd. Juist nu zijn kinderen voor de ondersteuning van hun ontwikkeling aangewezen op hun ouders.
Wat Anke vooral opviel bij dit webinar is de serieuze aandacht voor ouders en hun ondersteuning bij de opvoeding, aandacht niet alleen in de coronatijd maar ook op langere termijn. Een mentaal gezond gezin is goed voor ieder kind, en spel is daarbij een belangrijke schakel!

Tijdens een webinar van ISSA met sprekers uit Italië en Servië stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat betekent spelend leren voor ouders en wat zijn de voordelen? 
  • Hoe heeft de coronacrisis families en opvoeders geraakt?
  • Hoe kunnen we warme interactie tussen ouders en kinderen stimuleren?
  • Wat zijn de uitdagingen bij het versterken van spelend leren door ouders?
  • Hoe kunnen we met deze uitdagingen omgaan?
Spelen is een mindset

Diego Adame werkzaam bij de Lego Foundation in Billund, Denemarken, ziet spelen en spelend leren als een mindset, en hij  roept ouders op om tijd te maken voor spel met hun kinderen. 

Rather than pushing children to think like adults, we might do better to remember that they are great learners and to try harder to be more like them.

Ouders zijn cruciaal in de coronatijd

Giorgio Tamburhini van ‘Centro per la Salute del Bambino’ in Italië gaat in op de gevolgen van de coronacrisis voor ouders: het aantal kwetsbare gezinnen neemt toe, de kloof binnen het onderwijs wordt groter en er zijn gevolgen op de lange termijn die nog niet goed zijn te overzien. Zijn collega Anduena Alushaj vertelt over de digitale uitdagingen: de kloof tussen de gezinnen wordt groter, er zijn gezinnen die onbereikbaar zijn. Ouders hebben in deze tijd wel meer gelegenheid gekregen om te spelen met hun kinderen – tenminste als ze geen grote financiële zorgen hebben. 

Wat levert spelen in het gezin op? 

Ook Jelena Zajeganovic, professor aan de universiteit in Belgrado in Servië ziet de belangrijke rol van ouders bij het spelend leren van kinderen, immers in de coronatijd ontbreken alle andere contacten! Zij pleit daarom voor het investeren in de competenties van ouders. 
Natuurlijk is spel belangrijk  voor leren, ontwikkelen en begrijpen. Maar spel biedt ook binnen het gezin: 

  • bescherming, 
  • het vermindert stress,
  • het bouwt weerstand op en  ondersteunt de immuniteit van het kind.

Spelen met kinderen weerspiegelt de mentale gezondheid van ouders, aldus Jelena.
In Servië is een nationaal plan gemaakt om het spelen met kinderen door ouders te bevorderen. Speerpunten uit het plan zijn: kwetsbare groepen bereiken (zoals roma-gezinnen, kinderen met een handicap, gezinnen in armoede); bewustwording van en alternatieven bieden voor opvoeden met fysiek geweld (2 op de 5 gezinnen gebruiken fysiek geweld in de opvoeding); meer vaders betrekken bij de opvoeding (slechts 40 procent van de vaders is betrokken); verminderen van ‘screen time’ dat door excessief gebruik schadelijk is voor kinderen.
Genomen maatregelen zijn: huisbezoek door professionals (zij tonen spel-voorbeeldgedrag in het gezin), uitbreiding van voorscholen en verbetering van sociale voorzieningen.
Dam Len Phaka vertelt over het programma voor 700 Roma-gezinnen waarbij aan bod komen: gezondheid en veiligheid, persoonlijke ondersteuning, ontwikkeling bij kinderen door spel, opvoeden via ondersteuning en regels in plaats van met fysiek geweld. Er zijn workshops voor ouders en kinderen, er zijn huisbezoeken en activiteiten bij de gezinnen thuis, en ondersteunende materialen.

Het webinar terugkijken

Op de site van ISSA kunt u het webinar terugkijken onder de volgende link:

Parenting-Support-Programs-in-Promoting-and-Sustaining-Playful-Parenting